Näin SAK toimii

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on jäsenliittojensa keskusjärjestö, joka toimii etu- ja neuvottelujärjestönä, yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä ja osana kansainvälistä ammattiyhdistysliikettä.

SAK:hon kuuluu 20 jäsenliittoa, joiden miljoona jäsentä ovat järjestäytyneet teollisuus-, kuljetus- ja palveluajojen, julkisten alojen sekä kulttuuri- ja viestintäalojen liittoihin.

SAK:n korkein päättävä elin on neljän vuoden välein valittava edustajisto. Edustajisto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kaksi kertaa vuodessa.

Järjestön toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 19 varsinaista jäsentä. Hallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Hallitus myös määrittelee SAK:n johtoryhmän kokoonpanon sekä sisäiset tehtävä- ja vastuualueet.

Liittojen keskinäinen sekä keskusjärjestön ja liittojen välinen asiantuntijayhteistyö on organisoitu asiantuntijaryhmien ja hankekohtaisten työryhmien kautta.

Helsingin Hakaniemessä sijaitsevan keskustoimiston lisäksi SAK:lla on 6 alueellista toimipistettä: Helsingissä, Kouvolassa, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

Organisaatiokaavio

SAK:n organisaatio

Kuka on SAK:lainen?

 • naisia 444 090 (46 %)
 • miehiä 522 264 (54 %)
 • yhteensä 966 354 (1.1.2017)
 • ay-toiminnassa noin 100 000 aktiivia

SAK:laiset aloittain

 • julkisella sektorilla työskentelee vajaa neljännes (230 000)
 • palvelualoilla työskentelee vajaa neljännes (240 000)
 • teollisuudessa työskentelee lähes puolet (450 000)

SAK:n jäsentutkimuksen 2011 tuloksia

 • joka viides pätkätöissä (19 %)
 • joka kahdeksas työttömänä tai työllistämistoimenpiteissä (12 %)
 • reilu puolet säännöllisessä päivätyössä (58 %)
 • yksityisillä palvelualoilla ja kuljetusalalla tehdään vähiten säännöllistä päivätyötä (54 % muussa kuin säännöllisessä päivätyössä)

Muita numeroita SAK:sta

 • 20 jäsenliittoa
 • noin 100 paikallisjärjestöä
 • noin 2 900 ammattiosastoa
 • 6 alueellista toimipistettä
 • noin 70 työntekijää