SAK:n jäsenliitot

SAK:hon kuuluu 20 teollisuuden, julkisen sektorin, kuljetusalojen ja yksityisten palvelualojen ammattiliittoa.

Aliupseeriliitto

AliupseeriliittoAliupseeriliitto edustaa puolustusvoimien palveluksessa olevia aliupseereja, lentokonemekaanikkoja, mekaanikkoja, sopimussotilaita sekä sotilaallisen kriisinhallinnan ammattilaisia.

Aliupseeriliitto on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n yhteisöjäsenliitto.

Ratamestarinkatu 11, 7.krs
00520 Helsinki
Puhelin (09) 148 6915
Faksi (09) 278 7854
palaute@aliupseeriliitto.fi
www.aliupseeriliitto.fi

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Auto- ja Kuljetusalan TyöntekijäliittoLiitto kokoaa kaikki auto-, ahtaus-, huolinta-, kuljetus-, öljy-, liikenneopetus-, matkatoimisto- ja muilla näihin liittyvillä aloilla työskentelevät työntekijät, ammatinharjoittajat ja ammattiin opiskelevat.
 

John Stenbergin ranta 6
PL 313
00531 Helsinki
Puhelin (09) 613 110
Faksi (09) 739 287
www.akt.fi

Ilmailualan Unioni IAU

Liitto kokoaa lentoliikenteen ja ilmailualan eri tehtävissä työskentelevät työntekijät ja toimihenkilöt.

John Stenbergin ranta 6
PL 337
00531 Helsinki
Puhelin (09) 478 571
Faksi (09) 4785 7250
www.iau.fi

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liitto kokoaa jäsenikseen valtion, kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan, niiden liikelaitoksen tai yhtiön, yleishyödyllisen yhteisön, julkiselle sektorille palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa sekä vastaavilla toimialoilla työskentelevät ja aloille valmistavissa oppilaitoksissa opiskelevat.

Sörnäisten rantatie 23
PL 101
00531 Helsinki
Puhelin 010 77031
Faksi 010 7703 330
www.jhl.fi

Kaupanalan esimiesliitto KEY

Liitto kokoaa kaupan-, majoitus- ja ravitsemisalan esimiestehtävissä työskentelevät palkansaajat.

Kaupanalan esimiesliitto on SAK:n jäsen Palvelualan Unioni PaU:n kautta.

Harjulankatu 4 A 1
PL 30
15101 Lahti
Puhelin (03) 875 800
Faksi (03) 734 9002
www.esimiesliitto.com

Merimies-Unioni

Merimies-UnioniMerimies-Unioni kokoaa kaikki Suomen kauppalaivastossa, rannikko- ja sisävesiliikenteessä, uittohinaajissa ja muissa läheisesti merenkulkuun liittyvissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden muodostamat rekisteröidyt yhdistykset yhtenäiseksi, koko maan käsittäväksi järjestöksi.

John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki
Puhelin (09) 615 2020
Faksi (09) 6152 0227
www.smu.fi

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien etujärjestö. Jäsenemme työskentelevät mm. majoitus- ja ravitsemisalalla, kaupoissa, kampaamoissa, apteekeissa, varastoissa, huoltamoilla, teknisillä ja erikoisaloilla sekä kiinteistönhoito- ja siivousaloilla.

Siltasaarenkatu 18 A, 8. krs
PL 54
00531 Helsinki
Puhelin 020 774 002
Faksi 020 774 2039
www.pam.fi

Paperiliitto

PaperiliittoLiitto kokoaa paperi- ja puumassateollisuuden sekä niiden sivuammateissa, puolivalmiste-, paperinjalostus-, tapetti- ym. niihin verrattavissa tehtaissa työskentelevät työntekijät.

Hakaniemenranta 1
PL 326
00531 Helsinki
Puhelin 0102 897 700
Faksi (09) 701 2279
www.paperiliitto.fi

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Liiton jäsenet työskentelevät posti- ja viestinvälitysalalalla sekä kuljetus-, logistiikka- ja rahankäsittelytehtävissä ja näihin liittyvillä aloilla.

John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki
Puhelin (09) 613 116
Faksi (09) 6131 1750
www.pau.fi

Puuliitto

Liiton järjestämisalaan kuuluvat seuraavat sopimusalat: mekaaninen metsäteollisuus, puusepänteollisuus, metsä-, metsätaimitarha- sekä metsäkonetyö, puutarha- ja viherala, turve- ja pellettiteollisuus, turkisalat, maatalous ja veneenrakennusteollisuus.

Haapaniemenkatu 7-9 B
PL 318
00531 Helsinki
Puhelin (09) 615 161
Faksi (09) 753 2506
neuvonta@puuliitto.fi
www.teollisuusliitto.fi

Rajaturvallisuusunioni

Liitto kokoaa Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevat meri- ja rajavartijat, upseerit, opistoupseerit, erikoisupseerit ja siviiliviranhaltijat.

Rajaturvallisuusunioni on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n yhteisöjäsenliitto.

Ratamestarinkatu 11, 7. krs
00520 Helsinki
Puhelin (09) 148 5824
toimisto@rtu.fi
www.rtu.fi

Rakennusliitto

Liitto kokoaa yhteen asfalttialan, lattianpäällystysalan, maa- ja vesirakennusalan, maalausalan, rakennustuoteteollisuuden, talonrakennusalan, talotekniikka-alan sekä vedeneristysalan työntekijät.

Siltasaarenkatu 4
PL 307
00531 Helsinki
Puhelin 020 77 4003
Faksi 020 77 43060
www.rakennusliitto.fi

Rautatievirkamiesliitto

Rautatievirkamiesliittoon kuuluvat rautateillä liikenteenohjauksessa ja asiakaspalvelussa, hallinnossa, markkinoinnissa ja myynnissä sekä toimistotehtävissä toimivat työntekijät.

John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki
Puhelin (09) 5422 1500
Faksi (09) 5422 1510
www.rautatievirkamiesliitto.fi

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Liiton tarkoituksena on koota kaikki elintarvikealoilla työskentelevät työläiset yhteistoiminnassa parantamaan työ- ja palkkaolojaan sekä toimimaan työväenluokan yhteiskunnallisen aseman ja sivistyksen kohottamiseksi.

Asemamiehenkatu 2, 8. krs
00520 Helsinki
Puhelin 09 4246​ 1200
Faksi 09 694 0157
www.selry.fi

Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU

Suomen Huippu-urheilijoiden UnioniSHU kokoaa yhteen viisi pelaaja- ja urheilijayhdistystä: Jalkapallon Pelaajayhdistys, Suomen Jääkiekkoilijat, Koripallon Pelaajayhdistys, Huippupesäpalloilijat ja Urheilijayhdistys.

Uutiskatu 2
00240 Helsinki
Puhelin 040 546 5017
jarmo.saarela@sjry.fi

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY

Yhdistys toimii Suomessa toimivien lentoyhtiöiden lentoemäntien ja stuerttien ammatillisena edunvalvontajärjestönä. SLSY on Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n yhteisöjäsen.

John Stenberginranta 6, 3.krs
00530 Helsinki
Puhelin (09) 6131 1341
toimisto@slsy.info
www.slsy.info

Suomen Muusikkojen Liitto

Muusikkojen liitto kokoaa Suomessa asuvat soitto-, laulu- ym. näihin verrattavat taiteilijat ja esiintyjät. Muusikkojen liittoon kuuluvat orkesteri-, teatteri-, studio-, ravintola- ja keikkamuusikot sekä balettitanssijat.

Pieni Roobertinkatu 16, 5. krs
00120 Helsinki
Puhelin (09) 6803 4070
Faksi (09) 6803 4087
sml@muusikkojenliitto.fi
www.muusikkojenliitto.fi

Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL

Liitto toimii viestinnässä työskentelevien, sosialidemokraattiset periaatteet hyväksyvien yhdyssiteenä.

PL 373
00531 Helsinki
www.sssl.fi

Sähköalojen ammattiliitto

Liiton jäsenet työskentelevät neljällä pääsektorilla: 1) energia-alalla, 2) tietoliikenne-, informaatiotekniikka- ja verkostoteknologia-alalla, 3) talotekniikka-alan sähköasennustoimialalla sekä 4) teollisuus- ja erityisaloilla. Energia-alalla liitto kokoaa yhteen sähkö-, lämpö- ja ydinvoimalaitoksissa sekä sähkönjakelualan yrityksissä työskentelevät. Tietoliikenne-, informaatiotekniikka- ja verkostoteknologia-alalla tietoliikennealan yritysten palveluksessa työskentelevät. Talotekniikka-alan sähköasennustoimialalla sähköasennus-, sähköautomaatio-, turvatekniikka- sekä huolto- ja kunnossapitoalan yrityksissä työskentelevät. Teollisuudessa ja erityisaloilla jäseninä ovat sähköön liittyvissä tehtävissä toimivat henkilöt.

Aleksanterinkatu 15
PL 747
33101 Tampere
Puhelin (03) 252 0111
Faksi (03) 252 0210
www.sahkoliitto.fi

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

TEAMin jäsenet työskentelevät autonrengasalalla, graafisessa teollisuudessa, kemian perusteollisuudessa, kemian tuoteteollisuudessa, kenkä- ja nahkateollisuudessa, kumiteollisuudessa, lasikeraamisessa teollisuudessa, lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalalla, muovituoteteollisuudessa, tekstiilihuoltoalalla, tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa, viestintäteollisuudessa sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuudessa.

Hakaniemenranta 1
PL 324
00531 Helsinki
Puhelin (09) 773 971
Faksi (09) 739 995
keskus@teamliitto.fi
www.teollisuusliitto.fi

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Liitto kokoaa yhteen seitsemän teatterin, tanssin, sirkuksen, elokuvan ja tv-tuotannon ammattiliittoa. Näiden ammattiliittojen henkilöjäseniä ovat mm. elokuvatyöntekijät, teatteriohjaajat, teatteritekniset, television tuotantotyöntekijät, tanssijat, koreografit, teatteritoimihenkilöt, skenografit sekä valo- ja äänisuunnittelijat.

Meritullinkatu 33 A 31
00170 Helsinki
Puhelin (09) 2511 2140
Faksi (09) 2511 2191
teme@teme.fi
www.teme.fi

Teollisuusliitto

TeollisuusliittoLiiton järjestäytymisaloja ovat teknologiateollisuus, malminkaivosala, pelti- ja teollisuuserityisala, tietoliikenneala, jalometalliala, metsäteollisuuden korjaamoala, energia-ala, auto- ja konekorjaamoala sekä auto- ja konekaupan ala. Teollisuusliiton aikaisempi nimi oli Metallityöväen Liitto.

Hakaniemenranta 1
PL 107
00531 Helsinki
Puhelin 020 77 4001
Faksi 020 77 41050
www.teollisuusliitto.fi

Tulliliitto

Liitto kokoaa tullihallinnon palveluksessa työskentelevät virkamiehet ja työntekijät.

Tulliliitto on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n yhteisöjäsenliitto.

Pitkänsillanranta 3 B
00530 Helsinki
Puhelin (09) 701 8115
Faksi (09) 701 1016
www.tulliliitto.fi

Vankilavirkailijain Liitto VVL

Liitto kokoaa vankeinhoidon viranhaltijoita/työntekijöitä erityisesti valvontahenkilöstön osalta.

Vankilavirkailijain Liitto on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n yhteisöjäsenliitto.

Viherniemenkatu 5 A 6, 4. krs
00530 Helsinki
Puh. (09) 25 223 400
Faksi (09) 25 223 411
www.vankilavirkailijainliittovvl.fi

Veturimiesten liitto

Liiton jäseniä ovat rautateillä työskentelevät veturinkuljettajat.

John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki
Puhelin (09) 5760 3700
Faksi (09) 5760 3737
www.vml.fi

Yleinen Lehtimiesliitto

Liitto toimii lehdissä ja sähköisissä viestimissä työskentelevien tai päätoimisesti tiedotustoiminnan ja viestinnän palveluksessa toimivien henkilöiden vasemmistolaisena yhdyssiteenä.

Hakaniemenkatu 5 A 8
00530 Helsinki
Puh. 0440 773 004
yll@welho.com
www.yleinenlehtimiesliitto.fi