Sivukartta

 1. Jutut
 2. Luottamushenkilöt
 3. Maailmalta
 4. Nuoret
 5. Sopimukset
 6. Talous
 7. Työelämä
 8. Blogit
 9. Palkkatyöläiset
 10. Tätä mieltä
 11. Kysymyksiä
 12. Määräaikaisia ketjutettu vuosia
 13. Työvuorot tietoon
 14. Irtisanottujen työt toisille
 15. Minkä tessin mukaan?
 16. Kuuluuko pekkaset
 17. Saako sairaan lapsen hoidosta lisää lomapäiviä?
 18. Pekkaset lomautusajalla
 19. Lopputili myöhässä
 20. Työnantaja vetoaa koeaikaan
 21. Lomautettu voi irtisanoutua
 22. Työnantaja rikkoo sopimusta
 23. Varoitus
 24. Pelkään irtisanomista terveydellisistä syistä
 25. Tuuraako varapääluottamusmies
 26. Palkanmaksussa ongelmia
 27. Sairausajan palkkaa
 28. Sairauslomalaisen irtisanomisaika
 29. Pitääkö suostua?
 30. Kuuluuko minulle entinen työpaikkani?
 31. Irtisanominen sairauslomalla
 32. Irtisanomisajat koskevat kaikkia
 33. Pekkaset ja ylityö
 34. Palkkausmallin muuttaminen
 35. Näkyykö työajan lyhennys palkkalaskelmassa
 36. Lomautuksen edellytysten täyttyminen
 37. Irsisanomisia ja vuokratyövoimaa
 38. Nimetön valitus
 39. Voiko työnantaja alentaa palkkoja
 40. Irtisanomisajan palkka
 41. Koeaika vai ei
 42. Saanko pekkasia?
 43. Irtisanomisajan palkka
 44. Sairauslomalla
 45. Työllistämistuki ei edellytä määräaikaisuutta
 46. Onko laillista irtisanoa?
 47. Painostettiin hyväksymään irtisanomiset
 48. Katkesiko 200 päivän aika?
 49. Määräaikainen koulunkäyntiavustaja
 50. Vuorotteluvapaa sairastaessa
 51. Millainen työsopimus
 52. Lomautuksia ja ylitöitä
 53. Tasoittumisjakso
 54. Työntekopaikka muuttuu
 55. Luottamusmiehen jälkisuoja
 56. Luottamusmiehen valinta
 57. Kuuluvatko pekkaset ja lomaraha
 58. MIllainen irtisanomisaika
 59. Ylitöitä tarjolla
 60. Sairausajan palkkaa vai pekkaset
 61. Talviloma ennakkoon?
 62. Lomaraha maksetaan ennen lomaa
 63. Lomautetulle ei tarjota vuoroja
 64. Koeajan purku sairauslomalla
 65. Vähentääkö saurausloma vuosilomaa?
 66. Sairausloma ja lomapäivät
 67. Ylityökorvausten maksaminen
 68. Loman ajankohta
 69. Voiko uutta väkeä palkata yt-neuvottelujen aikana?
 70. Menetänkö pekkaset?
 71. Onko minulla oikeus osallistua työpaikalla pidettäviin kokouksiin?
 72. Palkkasaatavia
 73. Viekö sairausloma pekkaset?
 74. Irtisanominen sairausloman vuoksi
 75. Varapääluottamusmiehen irtisanomissuoja
 76. Eläkkeellä ja töissä
 77. Pitääkö maksaa palkka, jos työnantajalla ei ole tarjota työtä?
 78. Maksetaanko työajanlyhennysrahaa?
 79. Toisessa työssä pekkaspäivinä
 80. Pitäisikö saada päivärahaa?
 81. Ketä työehtosopimus koskee?
 82. Irtisanomisjärjestys
 83. Voinko irtisanoutua
 84. Loman kertymä
 85. Palkka jäi konkurssipesään
 86. Onko laillista irtisanoa
 87. Sairauslomaa vai vuosilomaa?
 88. Lomalle ennen lomautusta
 89. Väitöskirjan tekijä, työsuhteessa vai ei
 90. Työntekijöiden palkkaamista seurasi yt-neuvottelut
 91. Voivatko arkipyhät kuluttaa pekkaset?
 92. Voiko sovitun pekkaspäivän perua?
 93. Loman pitäminen irtisanoutumistilanteessa
 94. Saanko oikeaa palkkaa?
 95. Luottamusmiehen vaihtaminen
 96. Sairausloman palkka
 97. Sairausloma ja korvaava työ
 98. Luottamusmieskauden keskeytys
 99. irtisanoutuminen äitiyslomalla
 100. Oikeus liittyä ammattiliittoon
 101. Ovatko tulospalkkiot yleisiä?
 102. Lyhennysvapaista ylityökorvausta
 103. Luottamusmiesvaalit
 104. Määräaikaisen talviloma
 105. Luottamusmies vaihtoon
 106. Irtisanomisajan palkka
 107. Onko minulla oikeus sairausajan palkkaan?
 108. Miten loma kertyy?
 109. Voiko työnantaja määrätä?
 110. Pakkaset määräaikaiselle?
 111. Liian pieni palkka
 112. Työttömyyskassan tulkinta
 113. Palkka maksamatta
 114. Palkka kohdallaan?
 115. Vuosiloman siirto sairastuessa
 116. Onko hymyttömyys irtisanomisperuste?
 117. Hoitovapaalta palaavan lomaraha
 118. Kesätyöpaikan koeaika
 119. Vuokratyöyhtiö irtisanoo ja hakee työvoimaa
 120. Pekkasten kertyminen osa-aikatyössä
 121. Ylitöiden korvaus
 122. Olenko vuokraduunarina määräaikainen?
 123. Sairauslomalla loma
 124. Koskevatko yt-neuvottelut minua?
 125. Asiakirjapyyntö
 126. Lomien ansainta
 127. Palkkaa sairausloman ajalta
 128. Luottamusmiehen valinta
 129. Ylityölisät saamatta
 130. Menetänkö pekkasen?
 131. Lomautetun tilalle uusi työntekijä
 132. Kuka valvoo luottamusmiehen toimia?
 133. Pitämättömät pekkaset
 134. Työnantaja haluaa siirtää tuntipalkkaisen kuukausipalkkaiseksi
 135. Irtisanominen sairauslomalla
 136. Lomautusaikana koulutukseen?
 137. Kuinka kauan palkkaa pitää odottaa?
 138. Alihankintayrityksen tauot?
 139. Irtisanomisajan katkaminen
 140. Työnantaja ei maksa palkkoja
 141. Voiko irtisanoa, jos ei enää suoriudu työstä
 142. Saanko jäädä hoitamaan koiraani?
 143. Pekkaspäivien kertyminen
 144. Onko pakko kouluttaa?
 145. Lomautus vai sairausloma?
 146. Palvelusvuosilisät
 147. Yt-neuvottelujen aika
 148. Miten sairaus siirtää lomaa
 149. Lomaltapaluurahaa
 150. Miten pekkaset kertyvät?
 151. Työtehtävät ja palkka muutettiin
 152. Luottamusmiehen valinta
 153. Työnantajakortti
 154. Lyhennysvapaiden kertyminen
 155. Milloin saan talvilomaa?
 156. Palkkaa sairausajalta
 157. Kertyykö työajanlyhennys
 158. Sopimuksia ei jatketa
 159. Saako kesätöistä ylityökorvauksia?
 160. Saako luottamusmeis palkkatiedot?
 161. Vanhempainvapaa ja lomautus
 162. Sairastuminen vuorotteluvapaalla
 163. Sairausloma ja vuosiloma
 164. Meillä ei ole luottamusmiestä
 165. Koskeeko lomautus luottamushenkilöstöä?
 166. Vuosityöajan lyhennys
 167. Tuleeko karenssi?
 168. Voiko liiton toiminansta valittaa
 169. Kertyykö työajan lyhennyksiä?
 170. Sairausloman sijaisuus
 171. Voiko lomauttaa?
 172. Saako vapaa-aikana moittia julkisesti työnantajaa?
 173. Irtisanominen
 174. Onko irtisanominen laillista
 175. Irtisanominen
 176. Mistä tauoista palkkaa?
 177. Henkilökohtainen lisä
 178. Palkan maksu
 179. Ylityökiellon vaikutukset
 180. Sairauslomapalkka
 181. Aukioloajat ja työajat
 182. Määräaikainen ja irtisanomiset
 183. Lomapäivien kertyminen
 184. Palkan, lomarahojen ja perkkasten maksu
 185. Irtisanominen sairauslomalla
 186. Työsuhde muutettiin määräaikaiseksi.
 187. Menetämmekö pekkaset?
 188. Tehtävien muuttaminen
 189. Sairauslomalla irtisanottu
 190. Pekkasten kertyminen
 191. Töissä ilman töitä
 192. Lomautus ja sairausloma
 193. Työtarjous vai massakirje
 194. Maksetaanko lomautetulle työajantasaamislisää?
 195. Kuuluvatko pekkaset
 196. Voiko loma alkaa vapaapäivänä?
 197. Lomautus ja ylitöitä
 198. Työttömyyspäiväraha vanhan vai uuden palkan perusteella?
 199. Talviloman ajankohta
 200. Miten vuosiloma kertyy
 201. Lomautuksen vaikutukset
 202. Pitäisikö saada pekkasvapaita?
 203. Pekkaset maksuun
 204. Työnantaja haluaa muuttaa palkkamallia
 205. Onko syysloma vain koululaisilla?
 206. Käsi kipeänä, voiko mennä illanviettoon?
 207. Kuuluvatko minulle pekkasvapaat?
 208. Pekkaset ja lomautus
 209. Maksetaanko arkipyhäkorvaus
 210. Palkka myöhässä
 211. Syytetään varkaudesta
 212. Onko potkujärjestys pätevä?
 213. Siirtääkö sairausloma pekkasia
 214. Minut irtisanottiin, saanko lomarahat?
 215. Saanko lomarahat, jos irtisanoudun?
 216. Saako työnantaja tehdä kaappitarkastuksia?
 217. Kuka valitsee luottamusmiehen?
 218. Luottamusmies esimiehenä
 219. Perheenjäsenen palkkaaminen
 220. Lyhennysvapaat
 221. Työtehtävien vaihto
 222. Kertyykö vuosilomaa sairauslomalla
 223. Sairauslomaa vai vuosilomaa?
 224. Luottamusmies ei hoida tehtäviään
 225. Ylityöta pelon voimalla
 226. Oikeus pekkasiin
 227. Pekkaset vapaana
 228. Irtisanomisia ja ylitöitä
 229. Työpaikkakokoukseen osallistuminen
 230. Karttuuko sesonkityöstä vuosilomaa?
 231. Yt-neuvottelujen aikaan ylitöitä?
 232. Saako pitää pekkasia koeaikana?
 233. Vakipaikka aukeamassa
 234. Milloin palkat maksettava
 235. Palkka myöhässä
 236. Hankala työkaveri
 237. Työntekopaikkakunta ja matkakulut
 238. Ylimääräiset siivottavat tilat
 239. Ikälisät ihmetyttävät
 240. Omat lomautettu, vuokratyöntekijä vakinaiseksi?
 241. Ei ehdi pitää pekkasia
 242. Kameravalvonta työpaikalla
 243. Yt-neuvottelut ja tuuraajat
 244. Työnantaja haluaa lomautuksen tuomat säästöt heti
 245. Voiko sairauslomalaisen lomauttaa?
 246. Palkka viikonloppuvuoroissa
 247. Pekkasten pitäminen
 248. Pekkaset
 249. Jatkan töitä eläkkeellä
 250. Vuosilomalaki vai työaikadirektiivi
 251. Onko palkka oikea?
 252. Pekkasten kertyminen
 253. Työnantaja hoputtaa eläkkeelle
 254. Työajan lyhennys
 255. Tasoittumisjakson aika
 256. Lomat maksettava
 257. Maksetaanko palkkaa oikein
 258. Pukuhuoneen kaappi
 259. Pitääkö maksaa palkkaa, jos ei ole töitä
 260. Voinko määritellä talviloman ajankohdan
 261. Lomautus ja osasairauspäiväraha
 262. Huomioidaanko lisät?
 263. Irtisanomisjärjestys
 264. Voiko aloittaa yt-neuvottelut
 265. Sairausajan palkka
 266. Pekkasia pitämättä
 267. Kaupan ala ja pekkaset
 268. Sairauslomalla
 269. Irtisanomisajan palkka
 270. Onko työvaatteiden pukeminen työaikaa?
 271. Määräaikaisen työt hakuun
 272. Työaika ja pekkaset
 273. Pekkasten laskenta
 274. Varhennettu eläke ja pekkaset
 275. Voiko määräaikaisen sopimuksen sopia päättymään aiemmin
 276. Vaatekaappini tyhjennettiin sairauslomalla
 277. Kuluuko karenssi äitiysloman aikana?
 278. Työasugalleria
 279. Työasugalleria 2015
 280. Työasugalleria 2014
 281. Työasugalleria 2013
 282. Työasugalleria 2012
 283. Työasugalleria 2011
 284. Työasugalleria 2010
 285. Työasugalleria 2009
 286. Työasugalleria 2008
 287. Jäsenhankkijalle
 288. Miten ay-liike toimii?
 289. Mitä jäsenyys antaa?
 290. Jäsenhankinta - jäsenyyden myymistäkö?
 291. Työkaluja
 292. Julkaisut ja lomakkeet
 293. Seminaariaineistot
 294. Kehittämiskoulutus
 295. Kannustava toimintatuki
 296. Kultainen merkki
 297. Nettisivut
 298. Valtakunnalliset ja alueelliset ammattiosastot
 299. Muut ohjeet
 300. Palkkatyöläinen
 301. Palkkatyöläisen arkisto 2012