Jäsenedut

Ammattiliiton jäsenenä saat vahvan kumppanin etujesi valvontaan työelämässä. Liiton kautta saat myös apua ja neuvontaa, työttömyysturvaa, koulutusta, tukea hyvinvoinnin edistämiseen, alennuksia lomamatkoista ja vakuutuksista sekä monia muita etuja.

Paremmat työehdot

Ammattiliitot ovat vahvoja vaikuttajia. Ne vaikuttavat työpaikkojen arjessa, työntekijä- ja työnantajapuolen välisissä neuvotteluissa sekä myös työntekijöiden elinolojen parantamiseen liittyvässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Ammattiliittojen toiminnan ydin on kuitenkin työpaikoilla, joilla työehtosopimukset ja muut työelämän pelisäännöt muuttuvat todelliseksi elämäksi. Jos ammattiliittoja ei olisi, ei työntekijöillä olisi läheskään kaikkia niitä oikeuksia, joita tänään pidetään itsestään selvänä.

Ammattiliittojen saavutuksia ovat mm.

 • kahdeksan tunnin työpäivä
 • viisipäiväinen työviikko
 • vuosiloma
 • talviloma
 • sairausajan palkka
 • irtisanomissuoja
 • äitiys- ja vanhempainvapaa
 • ylityökorvaukset
 • lomaraha

Työ- ja virkaehtosopimukset

Tärkein ammattiliiton jäsenyyden tuoma etu on työehtosopimus. Jokaisen työntekijän oma asia on hoitaa työnsä kunnolla, mutta ammattiliittojen ja työnantajaliittojen tekemällä työehtosopimuksella sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa. Samalla sovitaan työajoista, sairausajan palkasta, yli- ja vuorotyökorvauksista ja lomista. Vaikka ihminen tuntisi itsensä kuinka päteväksi, on yksin mahdotonta tietää ammattitaitonsa ja työnsä markkinahintaa.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa sovitaan mm.

 • vähimmäispalkka ja palkanlisät
 • työajat
 • vuosilomat
 • yli- ja vuorotyökorvaukset
 • sairausajan palkka
 • lomarahat
 • irtisanomissuoja

Työehdot eivät ole itsestään selvä asia. Suomen lait eivät määrittele esimerkiksi vähimmäispalkkaa. Lait on tehty yleisiksi, ja ne ovat heikompia kuin työehtosopimukset.

Työehdot sovitaan ammatti- ja työnantajaliittojen välisissä neuvotteluissa. Ne ovat väännön paikka, joissa testataan, paljonko työnantajat ovat valmiita työvoimasta maksamaan. Parhaat tulokset syntyvät, kun työnantajat tietävät, että alan työntekijät kuuluvat liittoon ja tukevat sen toimintaa. Mitä useampi työntekijä kuuluu alansa ammattiliittoon, sitä paremmin liitto näissä väännöissä pärjää.

Työehtosopimuksella taataan minimiehdot. Paremmista ehdoista voi jokainen sopia itse työnantajan kanssa. Työnantajille vähimmäistyöehdoista sopiminen takaa myös reilummat kilpailuolot, kun naapuriyrittäjä ei pääse vetämään välistä maksamalla työntekijöille nälkäpalkkaa.

Neuvonta ja oikeusapu

Työsuhteeseen liittyy monenlaista kiemuraa, oikeuksia ja velvollisuuksia. Ammattiliiton jäsenenä saat apua ja konsultointia työpaikkasi luottamusmieheltä ja liitostasi. Ne myös tietävät, moneltako sairauslomapäivältä palkka kuuluu maksaa tai mitä tehdä, jos työnantaja ilmoittaa työn päättyvän tänään. Liittoon kuulumaton saa selvittää asiat itse.

Jos sukset menevät työpaikalla pahasti ristiin, luottamusmies selvittää asioita puolestasi työnantajan kanssa. Jos asia ei sitenkään ratkea, sitä voidaan selvitellä myös ammattiliittosi ja työnantajaliiton kesken. Viime kädessä asiasi puolesta voidaan mennä ammattiliiton tukemana oikeuteen.

Liittoon kuulumattomalla on vain kaksi tietä selvitä ristiriitatilanteista: niellä vääryydet tai lähteä omalla kustannuksella hakemaan oikeutta lakituvasta. Jos huonosti käy, voivat vastapuolenkin oikeudenkäyntikulut langeta maksettavaksi. Pelko tuhansien eurojen oikeudenkäyntikuluista voi silloin estää työntekijää peräämästä oikeuksiaan.

Työttömyysturva

Hyväkin työntekijä saattaa jossain vaiheessa joutua työttömäksi – esimerkiksi pätkätöiden väliin voi joskus tulla itsestä riippumattomista syistä pitkäkin tauko. Kun olet ammattiliiton jäsen, kuulut samalla alasi työttömyyskassaan, josta maksetaan ansioon suhteutettu työttömyyskorvaus. Se ei vastaa työstä saatavia tuloja, mutta on selvästi parempi kuin Kelan maksama päiväraha.

Ammattiliiton jäsenenä saat työttömyyskassasta myös neuvontaa esimerkiksi vuorotteluvapaan aikaisen korvauksen tai sovitellun päivärahan laskemisessa. Kassat antavat neuvoja myös siitä, mikä olisi sinulle edullisin tapa hoitaa työttömyyden aikainen toimeentulosi.

Oikeus työttömyyskassan korvauksiin syntyy kahdeksan kuukauden työssäolon ja jäsenyyden jälkeen. Siksi sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon heti. Ammattiliiton vaihtaminen ei vaikuta tämän oikeuden kertymiseen, sillä eri kassojen jäsenyydet lasketaan aikarajaa määriteltäessä yhteen.

Loma- ja hyvinvointitoiminta

Ammattiliittojen jäsenetuihin kuuluvat myös edulliset lomapaikat, lomanviettoa koskevat tuet ja erilaiset alennukset hotellimaksuista, risteilyjen hinnoista jne. Jäsenedut vaihtelevat liitoittain, ja ne löytyvät parhaiten kunkin liiton omasta nettipalvelusta.

Osa lomatoimintaan liittyvistä jäseneduista koskee kaikkia SAK:laisten ammattiliittojen jäseniä. Ne on koottu tälle sivulle.

Suomen Hostellijärjestö

SAK:laisten ammattiliittojen jäsenet voivat käyttää hyväkseen Suomen Hostellijärjestön jäsenedut:

 • Majoitusalennus Suomen HI-hostelleissa 10 %. Etu on henkilökohtainen. Katso kohteet osoitteesta www.hihostels.fi.
 • Kansainvälinen hostellikortti jäsenhintaan 15 e/vuosi (normaalisti 20 e) ja 30 e/2 vuotta (normaalisti 40 e). Ulkomailla Hostelling International -hostelleissa majoittuessa säästää yöpymiskuluissa hostellikortilla vähintään 10 %.

Hostellikortti on henkilökohtainen. Kortinhaltijan mukana matkustavat alle 18-vuotiaat perheenjäsenet ovat oikeutettuja samoihin etuihin ja alennuksiin.

Hostellikortin voi ostaa tai tilata Hostellijärjestön Hihostels.fi-verkkokaupasta tai toimistosta. Hostellikortin voi ostaa myös useista myyntipisteistä kautta maan.

Ainaisjäsenyyden hinta on 150 euroa.. Ryhmäkortin hinta on 100 euroa (vähintään 10 henkilöä). Ainaisjäsenkortin ja ryhmäkortin voi ostaa Hostellijärjestön Hihostels.fi-verkkokaupasta tai toimistosta.

Kansainvälisellä hostellikortilla saa erilaisia etuja ja alennuksia kotimaassa ja ulkomailla. Suomessa kortilla saa alennusta mm. autonvuokrauksesta ja museoiden sisäänpääsystä. Lue lisää hostellikorttieduista Suomessa. Muiden maiden lisäeduista löydät lisätietoja Hostelling Internationalin verkkosivulta.

Työväen Retkeilyliitto

Työväen Retkeilyliiton ja Luonnonystävien Kansainvälisen Liiton majat ovat kohtuuhinnalla SAK:laisten ammattiosastojen ja liittojen jäsenten käytössä. Lisäksi ammattiosastot ja liittojen jäsenet voivat osallistua kohtuuhinnalla Työväen Retkeilyliiton seurojen järjestämille ohjatuille retkille. Lisätietoja saat omasta ammattiliitostasi ja Työväen Retkeilyliiton nettisivuilta.

Solaris-lomat

Solaris-lomat ry on sosiaalista lomatoiminta harjoittava järjestö, joka omistaa lomapaikkoja ja järjestää tuettuja lomia. Tuettua lomaa voivat hakea kaikki Suomessa vakituisesti asuvat ihmiset. Loman myöntämiseen vaikuttavat sosiaaliset, terveydelliset tai taloudelliset syyt. Myös erityisen vaikea elämäntilanne huomioidaan. Solaris-lomat järjestää lomatoimintaa mm. työttömille.

SAK ja osa SAK:laisista ammattiliitoista ja opistoista ovat Solaris-lomat ry:n jäsenjärjestöjä. Lisätietoja Solaris-lomien lomatoiminnasta saat omasta ammattiliitostasi ja Solaris-lomien nettisivuilta.

Solaris Kylpylät

Vuonna 2015 Solaris Kylpylät antaa SAK:laisten liittojen jäsenille 10 %:n alennuksen kylpylöiden normaaleista huonehinnoista. Alennus ei koske lomapaketteja eikä muita yksittäisiä palveluja, eikä se ole voimassa juhlapyhinä. Varauksen voi tehdä koodilla "SAK-SOLARIS" suoraan Solaris Kylpylöistä.

Lisäksi Solaris Kylpylät antaa ryhmille 5 %:n alennuksen normaaleista ryhmämajoitushinnoista kokouspäivien, virkistyspäivien sekä ryhmälomien viettoon. Alennus ei ole voimassa juhlapyhinä.

Alennukset ja etuyritykset

Ammattiliitot ovat sopineet useiden eri yritysten kanssa tuntuvista eduista jäsenilleen, mm. alennuksista hotellimaksuista, risteilyistä, bensasta sekä matka- ja muista vakuutuksista ja erilaisista pankkieduista. Jäsenedut vaihtelevat liitoittain ja ne löytyvät kunkin liiton omasta nettipalvelusta.

Olemme koonneet tähän listan sellaisista jäseneduista, jotka koskevat kaikkia SAK:laisten liittojen jäseniä.

Lehtituki

Useat SAK:laiset ammattiliitot myöntävät jäsenilleen lehtitukea, jolla voi tilata erilaisia palkansaajalehtiä normaalia tilaushintaa edullisemmin. Kysy lisätietoja työpaikkasi luottamusmieheltä, ammattiosastoltasi tai suoraan omasta ammattiliitostasi.

Hertz-autonvuokraus

SAK:laisten ammattiliittojen jäsenet voivat hyödyntää Hertzin autonvuokrausedut Suomessa ja ulkomailla. Varauksen ja vuokrauksen yhteydessä tunnisteena on CDP-numero 719957.

Auton voi varata

Suomessa hinnat sisältävät vapaat ajokilometrit, kolariturvan (CDW) ja varkausturvan (TP) 980 euron omavastuulla.

Linkit muihin Hertzin palveluihin:

Hertz #1 Club Gold -kanta-asiakaspalvelu
puh. 020 555 2213
gold@hertz.fi

Asiakaspalautteet
puh. 020 555 2207 (ma, ke ja pe klo 9–15)
customer-relations@hertz.fi

Eckerö Line

Eckerö Line antaa jäsenalennuksia vähintään kymmenen hengen ryhmille risteily- ja reittilipuista Tallinnaan. Lisäksi yhtiö tarjoaa edullisia kokousristeily- ja hotellikokouspaketteja. Tarkemmat tiedot ja varausohjeet löytyvät osoitteesta www.eckeroline.fi/sak.

Eckerö Linen etuhinnat koskevat SAK:n ja sen jäsenliittojen jäseniä, henkilökuntaa ja samalla varauksella mukana olevat matkustajia. Matkaa varatessasi sinun on ilmoitettava asiakastunnus, jonka saat omasta liitostasi. Varaudu myös esittämään jäsenkorttisi lippujen lunastuksen yhteydessä.

Viking Line

Viking Line tarjoaa SAK:laisten liittojen jäsenille alennuksia mm. risteilypaketeista. Lisäksi Viking Line tarjoaa ammattiosastoille ja yhdistyksille kokousmatkoja  koskevia etuja.

Lisätietoja löytyy Viking Linen extranet-sivuilta.

TallinkSilja

TallinkSilja tarjoaa SAK:laisten liittojen jäsenille mahdollisuuden liittyä Club One -jäseneksi ilmaiseksi. Liittymistä varten tarvitset liiton asiakasnumeron, jonka saat omasta ammattiliitostasi.

Club Onen liittymislomake

Vakuutusyhtiö Turva

SAK:laisten ammattiliittojen jäsenet saavat Turvan asiakkaina jatkuviin vapaaehtoisiin koti-, auto- ja henkilövakuutuksiin jatkuvan 9 %:n alennuksen. Useat liitot ovat neuvotelleet lisäeduista Turvan kanssa. Lisätietoja löydät Turvan nettipalvelusta ja omasta ammattiliittostasi.

Teboil

Teboil myöntää SAK:laisten ammattiliittojen jäsenille alennuksia polttoaineiden hinnoista. Lisätietoja löydät oman ammattiliittosi nettipalvelusta.

F-Secure

F-Secure antaa SAK:laisten liittojen jäsenille 20–40 euron alennukset Safe-tuotteistaan, jotka suojaavat Windows-tietokoneet, Macit, älypuhelimet ja tabletit (Android ja iOS) haittaohjelmilta ja muilta internetin vaaroilta. Safe-tuotteiden alennetut hinnat ovat

 • F-Secure Safe 1 vuosi, 3 laitetta: 39,90 euroa (norm. 59,90 euroa)
 • F-Secure Safe 1 vuosi, 5 laitetta: 49,90 euroa (norm. 79,90 euroa)
 • F-Secure Safe 1 vuosi, 7 laitetta: 59,90 euroa (norm. 99,90 euroa)

F-Securen Safe-tuotteet voi ostaa ja asentaa F-Securen kampanjasivun kautta. Jäsenetuhinta edellyttää kampanjakoodia, jonka saat ammattiliitostasi.

Muita etuja

Ay-kilpailut

Vuosittain järjestetään monissa lajeissa ammattiliittojen jäsenille suunnattuja ay-kilpailuja. Kaikki SAK:n ja muiden keskusjärjestöjen ammattiliittojen jäsenet voivat osallistua kisoihin. Myös työpaikkajoukkueet voivat kilpailla ay-kisoissa.

Lisätietoja ay-kilpailuista saat Työväen Urheiluliiton TUL:n nettipalvelusta.

Kulttuuriapurahat

SAK:n kulttuurirahasto jakaa vuosittain apurahoja SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen yksityisille jäsenille ja harrastajaryhmille. Apurahoja voi hakea elokuun aikana. SAK:n kulttuurirahasto toimii Kansan Sivistysrahaston (KSR) yhteydessä erikoisrahastona.

Kultainen merkki

SAK:n kultainen merkki myönnetään tunnustukseksi ay-aktiiveille ansiokkaasta toiminnasta ammattiyhdistysliikkeen hyväksi. Merkki myönnetään vähintään 10 vuoden toiminnasta luottamusmiehenä tai ammattiosaston luottamustehtävissä tai muusta ansiokkaasta toiminnasta ammattiyhdistysliikkeessä. Hakemus tehdään kultaisen merkin hakulomakkeella.

Lista kultaisen merkin saajista

Kurssit ja koulutus

Kaikki liitot järjestävät kursseja, joissa voi perehtyä työelämän asioihin. Sen lisäksi järjestetään kieli- ja atk-kursseja sekä koulutusta esimerkiksi vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidoissa. Kurssit ovat yleensä varsin edullisia tai jopa ilmaisia. Jo yhdellä kurssilla voi säästää jäsenmaksun.