Työelämän koulutusneuvoja

Työelämän koulutusneuvojat toimivat työpaikoilla. He tiedottavat työntekijöille aikuiskoulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista, kannustavat hakeutumaan ammatilliseen ja muuhun ammattitaitoa edistävään koulutukseen ja vaikuttavat työpaikkojen henkilöstökoulutuksen kehittämiseen.

Työelämän koulutusneuvojien rekrytointi tapahtuu ammattiliittojen kautta. Tavoitteena on kattava neuvojien verkosto. Hankkeen taustalla ovat SAK, sen jäsenliitot ja Työväen Sivistysliitto TSL.

Miksi koulutusneuvojia tarvitaan?

Tietoa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksista on saatavilla runsaasti, mutta se ei aina tavoita työpaikkoja tai tarjolla olevia mahdollisuuksia ei osata käyttää.

Ammattitaidon päivittämisen esteitä voidaan raivata koulutusneuvonnalla, ohjauksella ja työntekijöitä tukemalla. Eri selvitysten mukaan SAK:laiset osallistuvat harvemmin ammattitaitoa uudistavaan koulutukseen kuin jo entuudestaan korkeasti koulutetut.

Ketkä voivat ryhtyä koulutusneuvojiksi?

Työelämän koulutusneuvojasta on tulossa uusi ammattiyhdistysliikkeen luottamustehtävä. Koulutusneuvojiksi toivotaan hakeutuvan mm Noste-ohjelmassa toimineita pätevyysluotseja, luottamusmiehiä, ammattiosaston aktiiveja ja muita ay-toiminnasta kiinnostuneita.

Erilaisen oppimisen ja oppimisvaikeuksien näkökulma on koulutusneuvoja-hankkeessa tärkeä. Hankkeen yhteydessä tarjotaan siksi lukiseulontapalveluja.

Tavoitteena on luoda noin 180 koulutusneuvojan verkosto. Hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetusministeriön ESR-ohjelmaa, jossa kehitetään aikuisopiskelun ohjaus- ja neuvontapalveluja.

Apua oppimisvaikeuksiin

Oliko koulunkäynti sinulle tuskaa? Vaikka yritit, et onnistunut. Sait laiskan ja tyhmän leiman. Sen jälkeen et ole uskaltanut edes yrittää opiskelua. Sinulla saattaa olla oppimisvaikeus. Oppimisvaikeus on ihmisen ominaisuus siinä kuin ruskeasilmäisyys. Se ei osoita tyhmyyttä tai laiskuutta. Kyseessä on erilainen tapa oppia, hahmottaa ja yhdistellä tietoa. Oppimisen erilaisuus on usein perinnöllistä. Arviolta 20–25 prosentilla suomalaisista on oppimisvaikeuksia – et siis ole ainoa! Oppilaitoksissa osataan jo paremmin ottaa huomioon oppimisvaikeudet. Ota asia rohkeasti esille omassa oppilaitoksessasi. Oppimisvaikeuksiin saat apua myös Erilaisten oppijoiden liitosta . Liitolla on mm. neuvontapuhelin ja nettineuvoja.

Miten oppimisvaikeuden tunnistaa?

Merkkejä oppimisvaikeudesta ovat:

  • oikeinkirjoitus ei suju, koska kirjaimet tai numerot vaihtavat paikkaa
  • lukeminen on raskasta. Rivit tai sanat hyppelevät tai tuntuvat liimautuvan toisiinsa. Uusia sanoja on vaikea hahmottaa.
  • ulkoa opettelu on vaikeaa. Esimerkiksi kertotaulu ei suju.
  • vieraita kieliä on vaikea oppia
  • oikea ja vasen, länsi ja itä menevät helposti sekaisin
  • ääneen lukeminen on vastenmielistä
  • tunnet itsesi hitaaksi
  • keskittyminen on vaikeaa