Ammattiosasto tarjoaa vaikutusmahdollisuuksia

Ammattiliiton jäsenenä olet yleensä samalla liiton jonkin ammattiosaston tai yhdistyksen jäsen. Ammattiosastossa kannattaa toimia aktiivisesti, sillä se tarjoaa tietoa ja monenlaisia yhdessä tekemisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Osallistumalla ammattiosaston toimintaan saat tietoa oman alasi työehtosopimuksesta, kuten palkoista, erilaisista korvauksista ja lisistä, lomaoikeuksista ja muista sinulle työpaikalla kuuluvista eduista ja oikeuksista. Ammattiosasto puolustaa oikeuksiasi työelämässä ja valvoo lakien ja sopimusten noudattamista.

Ammattiosaston tuella voit toimia oman alasi työ- ja palkkaolojen parantamiseksi ja sen kautta voit vaikuttaa oman ammattiliittosi toimintaan.

Työpaikalla päätettävien asioiden lisäksi ammattiosastot jäsenineen vaikuttavat koko ympäröivään yhteiskuntaan. Ne voivat tehdä esityksiä ammattiliitoille ja SAK:n paikallisjärjestöille, mutta myös esimerkiksi esityksiä työelämän lainsäädännön kehittämiseksi.

Ammattiosastot järjestävät monenlaista toimintaa ja yhdessäolon mahdollisuuksia, mm koulutusta ja erilaista vapaa-ajan toimintaa kuten retkiä, teatterimatkoja, urheilukilpailuja ja juhlia.