SAK:n Itä-Suomen toiminta-alue

Kuopion toimipiste

 

SAK:n Kuopion toimipiste hoitaa SAK:n aluetoimintaa Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa yhdessä liittojen ammattiosastojen ja aluetoimistojen, SAK:n paikallisjärjestöjen sekä SAK:n aluetoimikuntien kanssa.

SAK:n toimipiste on alueensa ay-toiminnan, työmarkkinoiden ja työelämän osaamiskeskus, joka vastaa

 • paikallisjärjestöjen kehittämisestä ja tukemisesta
 • SAK:laisen yhteistyön kehittämisestä
 • alue- ja yhteiskuntavaikuttamisesta
 • myönteisestä asenteesta SAK:laisen ay-liikkeen toimintaan ja ammatilliseen järjestäytymiseen

SAK:n toiminta-alueiden tärkeimmät tehtävät

1. SAK:n alueellinen ja paikallinen toiminta

 • paikallisjärjestöjen toiminnan tukeminen ja kehittäminen
 • aluetoimikunnan toiminnan edistäminen ja kehittäminen sekä ohjeistuksenmukaisesta toiminnasta vastaaminen
 • järjestöllisen toimintavalmiuden ylläpitäminen
 • aluetoimintaan osallistuvien luottamushenkilöiden osaamisen kehittäminen (koulutus mm. viestintä, vuorovaikutustaidot, järjestötoiminta, aluekehittäminen)
 • viestintä ja yhteistyöverkot

2. Liitto- ja toimitsijayhteistyön edistäminen

 • toimitsijayhteistyö
 • aluetoiminta (aluetoimikunta)
 • nuorten yhteistoiminta/toimintaryhmät

3. Järjestäytymisen edistäminen

 • työmarkkinatiedotus
 • kampanjoiden organisointi

4. Alue- ja yhteiskuntavaikuttaminen

 • alueellisiin ja maakunnallisiin toimielimiin, kehittämistyöryhmiin, työelämän kehittämishankkeisiin ja -projekteihin osallistuminen (maakuntaliitto, ELY-keskus, työsuojeluhallinto, ammatilliset oppilaitokset ja sivistysjärjestöt, AVI)
 • ammatillinen koulutus ja työntekijöiden ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen
 • työympäristö
 • työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminta
 • elinkeinopolitiikka
 • yhteiskuntapolitiikka
 • valtakunnallisten YKV (yhteiskuntavaikuttaminen) -kampanjoiden alueellinen toteutus

SAK:n Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan aluetoimikunnat

 • toimivat maakunnallisena edunvalvojana yhdessä SAK:n toimipisteen kanssa
 • käsittelevät aluekehittämistä koskevia asioita
 • edistävät SAK:laisten palkansaajien yhteiskunnallista vaikuttamista ja aktiivisuutta

Pääkuva: Kuopion Matkailupalvelu

Yhteystiedot

SAK:n Kuopion toimipiste

Vuorikatu 20, 3. krs
70100 Kuopio

Alue- ja järjestöasiantuntija Maaret Pulliainen

Matkapuhelin 040 5472 100
maaret.pulliainen@sak.fi

Maaret Pulliainen