SAK on vahva alueellinen vaikuttaja

SAK:laisen ay-liikkeen toimintakyky on vahvasti aktiivisten jäsenten vapaaehtoisen toiminnan varassa. Työpaikoilla ja paikallisesti tehtävän työ merkitys on ratkaisevaa liikkeen tavoitteiden edistämisessä.

SAK:n alueelliset toimipisteetAy-liikkeen menestyksellinen toiminta edellyttää yhteistyötä eri ammattialoilla vaikuttavien ihmisten kesken. Työntekijät toimivat yhdessä ammattiosastoissa. SAK:n paikallisjärjestöt kokoavat ammattiosastot alueelliseen yhteistyöhön.

Paikallisjärjestöjen, SAK:n alueellisten toimipisteiden ja jäsenliittojen aluetoimistojen kautta SAK:lainen ay-liike näkyy ja vaikuttaa ympäri Suomea.

SAK:laisen aluetoiminnan päätehtävät ovat:

  • jäsenliittojen alueellisen yhteistyön edistäminen
  • palvelujen, koulutuksen ja tiedostuksen tarjoaminen
  • liittojen jäsenhankinnan tukeminen

Osallistu oman alueesi päätöksentekoon

Tulemalla mukaan SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen toimintaan, voit vaikuttaa oman lähialueesi asioihin, muun muassa työllisyyden kehittymiseen, elinkeinopolitiikkaan ja koulutustarjontaan. Alueellista yhteistyötä tekemällä ammattiliitot varmistavat SAK:laisen ay-liikkeen vaikuttamismahdollisuudet maakuntatason kehittämistyössä ja päätöksenteossa.

Toimintaan mukaan pääset oman ammattiosastosi kautta. Ammattiosastot ovat SAK:n paikallisjärjestöjen jäseniä. Paikallisjärjestöissä eri alojen työntekijät vaikuttavat yhdessä oman alueensa asioihin. Jos ammattiosastosi ei vielä ole paikallisjärjestön jäsen, ehdota että liitytte!

SAK:n aluekokouksessa jäsenliittojen ja SAK:n paikallisjärjestöjen edustajat linjaavat vuosittain SAK:laista aluetoimintaa ja määrittelevät toiminnan painopisteitä. Aluekokoukset pidetään syys-marraskuussa. Kokouksen kutsuu koolle SAK:n alueellinen toimipiste. Näissä kokouksissa valitaan myös SAK:n aluetoimikunnat  kaksivuotiskaudeksi.