Valtakunnalliset ja alueelliset ammattiosastot

SAK:n paikallisjärjestön jäsenyydessä noudatetaan seuraavia ohjeita, kun ammattiosaston toiminta-alue on alueellinen tai valtakunnallinen:

Valtakunnalliset ja alueelliset ammattiosastot järjestäytyvät useimmiten työantajakohtaisesti (esim. RAY:n työntekijät) tai ammatillisesti (esim. ulosottomiehet). Tällöin jollakin paikkakunnalla, jolla on tietyn ammattiosaston järjestämisalaan kuuluva työpaikka, saattaa olla paljon sen jäseniä, vaikka yhdistyksen kotipaikka sijaitsee muualla.

Valtakunnallisen tai alueellisen ammattiosaston jäsenyys "jyvitetään" paikallisjärjestöjen toiminta-alueiden mukaan. On myös mahdollista, että ammattiosaston jäsenet liittyvät joillakin paikkakunnilla SAK:n paikallisjärjestön jäseneksi ja toisilla paikkakunnilla taas eivät. Tällöin ammattiosasto maksaa jäsenmaksun vain liittyneistä jäsenistä. Myös ääniosuus määräytyy liittyneiden osuuden mukaan.

Toimintaperiaatteet

1. Valtakunnallinen tai alueellinen ammattiosasto hakee yhteishakemuksella jäsenyyttä sen toiminta-alueella olevista paikallisjärjestöistä. Jäsenmaksut maksetaan kunkin paikallisjärjestön toiminta-alueella olevien jäsenten osalta kyseisen paikallisjärjestön jäsenmaksuperusteen mukaisesti.

2. Valtakunnallisen tai alueellisen ammattiosaston hallitus vahvistaa edustajansa kunkin paikallisjärjestön edustajiston kokouksiin, aluekokouksiin sekä muihin hallintoelimiin jäsenmääränsä suhteen mukaisesti (paikallisjärjestöjen sääntöjen 3 §).

3. Ammattiosasto ottaa yhteyttä kotipaikkansa alueella toimivaan SAK:n toimipisteeseen, jonka kanssa selvitetään ammattiosaston toiminta-alue, työpaikkojen sijainti ja jäsenrakenne sekä alueen paikallisjärjestöt, joiden jäseneksi ammattiosasto liittyy.

4. Mikäli ammattiosaston toiminta-alue ylittää SAK:n toimipisteen rajat, ammattiosaston kotipaikan alueella oleva aluejohtaja huolehtii yhteyksistä muiden alueiden kanssa ja että tarvittavat toimenpiteet tehdään myös niillä.

Liitteet

Yhteishakemuspohja (Word-tiedosto)
Yhteishakemuspohja (pdf-tiedosto)

Lisätietoja

SAK:n järjestösihteeri
puh. 020 774 0209

SAK:n aluejohtajat ja -toimitsijat