Kehittämiskoulutus

SAK:n paikallisjärjestöjen toiminnan kehittämiskoulutus jatkuu.

Kehittämiskoulutukseen osallistuneet paikallisjärjestöt ovat olleet siihen erittäin tyytyväisiä ja kokeneet saaneensa uutta potkua ja ideoita toimintaansa. Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä ja niiden välissä tehtävistä etätehtävistä. Koulutuksen kesto on 8–9 kuukautta ja lähiopetuspäiviä on neljä.

SAK kutsuu paikallisjärjestöjen hallitukset yhteistyöhön alueellisen toiminnan kehittämiseen. Ammattiosastojen jäsenille on ensiarvoisen hyödyllistä, jos paikallisjärjestöissä voidaan yhdistää entistä tiiviimmin valtavat henkiset resurssit ja kanavoida ne yhteisten alueellisten tavoitteiden ja painopisteiden työstämiseen. Siksi paikallisjärjestöt kutsutaan mukaan osallistumaan juuri niitä varten räätälöityyn kehittämiskoulutukseen.

Miksi kehittämiskoulutusta?

Kansalaisjärjestöissä mukana olevat ovat jo jonkin aikaa keskustelleet kansalaisyhteiskunnasta, kansalaisjärjestöistä ja aktiivisesta kansalaisuudesta. Maan hallitus on myös ollut aktiivinen ko. asialle ja laatinut kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman, jossa yksi kolmesta asiakokonaisuudesta on kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten turvaaminen, mikä tarkoittaa mm. koulutuksen järjestämistä paikallisissa organisaatioissa toimiville.

SAK on myös omien edustajakokouksiensa edellyttämänä käynnistänyt alueellisen toiminnan kehittämisen, joka näkyy erilaisina tavoiteasiakirjoina, projekteina ja kampanjoina.

Kehittämispilotti ja siitä saadut kokemukset

SAK käynnisti vuonna 2002 paikallisjärjestöjensä toiminnan kehittämishankkeen, jonka ensimmäinen vaihe käsitti vuoden 2003 aikana toteutettavan kehittämispilotin. Tarkoituksena oli neljän vapaaehtoisen paikallisjärjestön hallituksen kanssa tuottaa kehittämisohjelma, jonka avulla SAK:n paikallisjärjestöjen hallituksissa voitaisiin etsiä uusia painopistealueita ja kehittää uusia menetelmiä paikallisjärjestön sisäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan. Yhteistyökumppaneina SAK:lla oli Kiljavan Opisto ja TSL.

Kehittämispilottiin palkattiin ulkopuolinen tutkija arvioimaan ja raportoimaan pilotin toiminnallista osuutta ja saavutettuja tuloksia. Arvio oli kokonaisuudessaan myönteinen, ja SAK on päättänyt toteuttaa paikallisjärjestöjen kehittämishankkeen tuotetun kehittämisohjelman avulla.

Kehittämispilotista tehdyn arvion mukaan hallitusten jäsenet totesivat mukanaolosta mm. seuraavaa:

  • ”Innostus ja hyvä mieli tarttui ja myös itse välittää sitä”.
  • ”Kyllä tää oli tämmönen herätystempaus, että kyllä mä suosittelen” …minä sain siitä sellaisen hyvän kipinän miten mä vien sitä työpaikoille eteenpäin”.
  • ”Mitä se on poikinut sen jälkeen niin ne on ollut tosi positiivisia asioita”.

Kehittämiskoulutuksen rakenne

Startti I ja II päivä + etätehtävä + III päivä + etätehtävä + IV päivä, kokonaispituus 8–9 kk.

Tavoite

Kehittää paikallisjärjestön vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan uusia menetelmiä tavoitteiden toteuttamiseksi ja etsiä uusia painopistealueita, joilla suuntaudutaan tulevaisuuteen.

Kustannuksista vastaa SAK.

Kehittämiskoulutuksen ohjelma

I päivä

1. Virittyminen aiheeseen
2. SAK kansanliikkeen veturina
3. Viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys yhteistoiminnassa
4. Ulkoinen tiedotus
5. Mitkä ovat paikallisjärjestön perustehtävät 2000-luvulla?
6. Tiimirata tai vastaavaa yhdessä tekemistä

II päivä

7. Paikallisjärjestön toiminnan lähiajan painopisteet
8. Paikallisjärjestön toiminnalliset resurssit ja niiden kehittäminen
9. Kehittämistoiminnan ensi askeleet ja välitehtävien suunnittelu

Välitehtävänä suunniteltujen painopisteiden ja tehtävien työstämistä (1 1/5–2 kk)

III päivä

1. Välitehtävien arviointi
2. Oma henkilökohtainen toiminta järjestötoiminnan kehittämisen välineenä
3. Mahdollistaako toiminta onnistumisen elämyksiä?
4. Painopisteisiin liittyvien toimien jatkosuunnittelu / Miten jatketaan eteenpäin? Tarvitaanko yhteistyökumppaneita?

Välitehtävänä painopisteiden ja tehtävien jatkotyöstämistä (5–6 kk)

IV päivä

1. Toiminnan ja aikaansaannosten esittely / Toiminnasta oppiminen
2. Järjestöjohtaminen
3. Miten varmistetaan toimintojen vakiintuminen ja jatkuva kehittäminen?
4. Projektin arviointi ja lopettelu

Kokonaisuuteen on lisätty optio yhden kurssipäivän järjestämiseen järjestön tarpeelliseksi katsomastaan aiheesta.

Lisätietoja

Kaikki kehittämiskoulutuksesta kiinnostuneet paikallisjärjestöjen hallitukset voivat vastata kutsuun ottamalla yhteyttä SAK:n alueelliseen toimipisteeseen tai SAK:n järjestölinjaan.