Kannustava toimintatuki

Paikallisjärjestöjen kannustavaa toimintatukea haetaan vuoden lopussa. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan edellisen vuoden syksyllä.

Pysyvät ohjeet

Paikallisjärjestön yhdistyessä kannustavaa tukea myönnetään uudelle paikallisjärjestölle.

Edellisen vuoden kannustavaa toimintatukea saaneille paikallisjärjestöille voidaan myöntää tukea uuteen kohteeseen vain, mikäli edellisen tuen raportit ja tilitykset on tehty.

Tuen hakijan on selvitettävä muut mahdolliset rahoitusvaihtoehdot.

Toiminnasta on esitettävä perustelut (suunnitelma). Toiminnan vaikutuksia ja jatkotoimia on arvioitava päättymisen jälkeen.

Toiminnan on aina vahvistettava paikallisjärjestön yhteisöllisyyttä tai työn vaikuttavuutta.

Vuosikohtaiset ohjeet

Vuodelle 2015 pääasialliset myöntämiskriteerit ovat seuraavat:

Paikallisjärjestöjen yhteiskuntavaikuttajaroolin vahvistaminen

Keväällä 2015 pidettäviin eduskuntavaaleihin valmistaudutaan keskusjärjestön ja liittojen yhteisellä yhteiskuntavaikuttamisen kampanjalla. Kampanjalla tavoitellaan todellista vaikuttavuutta, joka tähtää palkansaajien äänestysaktiivisuuden ja palkansaajataustaisten kansaedustajien määrän nostamiseen.

Paikallisjärjestöjen rooli kampanjan paikallisena toteuttajana on merkittävä.

Paikallisjärjestöjen toimintatapojen kehittäminen ja järjestäytymisen tukeminen

Edustajakokouspäätöksen mukaisesti aluetoiminnan painopistettä siirretään, yhteiskuntavaikuttamisen vahvistamisen ohella, järjestäytymisen tukemiseen ja järjestöllisten toimintatapojen kehittämiseen. Tavoitteena on päästä nopeampaan reagointiin sekä projekti- ja verkostomaisempaan toimintaan, joka vahvistaa myös nuorten kiinnittymistä ay-liikkeeseen.

Aikataulu

Hakemus vuodelle 2015 on jätettävä SAK:n alueelliseen toimipisteeseen perjantaihin 12.12.2014 mennessä. Tuet maksetaan paikallisjärjestön IBAN-muodossa ilmoittamalle pankkitilille perjantaihin 30.1.2015 mennessä.

Haku- ja tilityslomakkeet

Hakulomake word-muodossa
Hakulomake pdf-muodossa

Tilityslomake word-muodossa
Tilityslomake pdf-muodossa