Kysymyksiä ja vastauksia

Usein kysyttyä työelämästä.

Kysymyksiä ja vastauksia
Aihe: Karenssi

Työttömyyspäivärahaan liittyvä karenssi alkaa työsuhteen päättymisestä. Karenssi kuluu näin ollen äitiysvapaalla, jos olet karenssin aikana äitiysvapaalla.

2016-12-02 13:38
Aihe: Sairausloma

Lähtökohtaisesti työnantajan pitäisi ensin ottaa yhteyttä asianomaiseen työntekijään ennen kuin hän voi mennä kaapille.

Sinun kannattaa selvittää asiaa tarkemmin luottamusmiehen kanssa.

2016-12-02 12:02
Aihe: Määräaikainen työsuhde

Määräaikainen työsopimus sitoo määräajan loppuun asti, ellei työsopimusta tehtäessä ole sovittu tai ellei myöhemmin sovita irtisanomisajasta.

Ymmärrän kysymyksesi niin, ettei nyt ole irtisanomisajasta sovittu. Jos näin on, määräaikainen sopimus sitoo määräajan loppuun asti.

Sinun kannattaa ensin yrittää sopia työsopimuksen päätymisestä. Yritä siis sopia, että työsopimuksesi päättyy. Jos nykyinen työnantajasi ei tähän suostu, sinun kannattaa selvittää määräaikaisuuden peruste. Jos kyse ei oikeasti ole sijaisuudesta, voit irtisanoutua ja lähteä irtisanomisajan kuluttua.

Jos työsopimuksesi on laillisesti määräaikainen ja haluat lähteä toiseen työhön eikä työnantajasi suostu päättämään sopimusta ennenaikaisesti, ainoa mahdollisuutesi on ilmoittaa työnantajallesi, että lähdet. Et näin saisi lain mukaan tehdä mutta ainoa sanktio, johon nykyisellä työnantajallasi on oikeus, on veloittaa sinulta uuden työntekijän hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. Näitä voivat olla lehti-ilmoituksesta aiheutuneet kulut tms.

Mitään mielipahasta aiheutunutta korvausta työnantajalla ei ole oikeutta saada vaan vain uuden työntekijän hankkimisesta aiheutuneet todelliset kulut. Pienimmillään kulut ovat työvoimatoimistoon soittamisesta aiheutuneet kulut.

2016-12-02 11:59
Aihe: Pekkaspäivät

Työajan lyhennykset perustuvat työehtosopimukseen. Alan työehtosopimuksessa on siis sovittu, kuka on oikeutettu työajan lyhennyksiin ja miten ne annetaan.

Koska kysyjä ei kerro, mistä työehtosopimuksesta on kysymys, kysymykseen on mahdotonta vastata. Lähtökohtana on kuitenkin se, ettei osa-aikaista työntekijää saa kohdella huonommin kuin kokoaikaista vain sen takia, että hän on osa-aikainen.

Kysyjän oikeuden työajan lyhennyksiin kannattaa tarkistaa luottamusmieheltä tai omasta ammttiliitosta, jos  työpaikalla ei ole luottamusmiestä.

2016-12-02 11:52
Aihe: Pekkaspäivät

Työajan lyhennykset perustuvat työehtosopimukseen. Kunkin alan työehtosopimuksessa on sovittu, onko työntekijällä oikeus työajan lyhennykseen ja jos on, niin miten lyhennykset määräytyvät. Vastaus kysymykseesi on näin ollen työhösi sovellettavassa työehtosopimuksessa.

Tämän tarkemmin en voi vastata, koska en tiedä, mitä työehtosopimusta työhösi sovelletaan.

Sinun kannattaa kääntyä luottamusmiehen puoleen tai ottaa yhteyttä omaan ammattiliittoosi. Työehtosopimuksen tehneet osapuolet ja työntekijäpuolelta luottamusmies ovat ensisijaisia työehtosopimuksen tulkitsijoita.

2016-12-02 11:47
Aihe: Työaika

Työajan lyhennykset perustuvat työehtosopimukseen. Jos mikään työehtosopimus ei tule noudatettavaksi, lyhennyksiä ei tarvitse antaa, ellei lyhennysten antaminen perustu työpaikalla noudatettuun käytäntööön.

Työaikalain mukainen säännöllinen työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Monilla aloilla kuitenkin noudatetaan 7,5 päivässä ja 37,5 tuntia viikossa.

Työnantajalla on oikeus noudattaa samaa työaikakäytäntöä kaikkien työntekijöidensä kanssa edellyttäen, että se on lain ja työehtosopimuksen mukkainen.

2016-12-02 11:44
Aihe: Määräaikainen työsuhde

Työsopimus voidaan tehdä määräaikaisena, jos siihen on perusteltu syy. Perusteltuna syynä pidetään esimerkiksi sairausloman tai perhevapaan sijaisuutta. Jos työnantajalla on vakituinen työvoiman tarve, työsopimus on kuitenkin tehtävä toistaiseksi voimassa olevaksi (vakituinen).

Jokaiselle määräaikaiselle työsopimukselle pitää olla hyväksyttävä peruste. Jos useista toisiaan seuranneista määräaikaisista työsopimuksista yhdestäkin puuttuu lain edellyttämä perusteltu syy, työsuhde on vakituinen.

Sinun on ensin selvitettävä ensin, onko kuhunkin kanssasi tehtyyn määräaikaiseen sopimukseen ollut hyväksyttävä syy tai onko työnantajalla vakituinen työvoiman tarve.

Jos johonkin määräaikaisista sopimuksista ei ole ollut hyväksyttävää syytä tai työnantajallasi on vakituinen työvoiman tarve, työnantajan on tarjottava sinulle työtä. Jos peruste on ollut eikä työnantajalla ole vakituista työvoiman tarvetta, työnantajasi ei tarvitse tarjota työtä sinulle.

Pyydä luottamusmiestä selvittämään asiaa tai soita omaan ammattiliittoosi, jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä.

2016-12-02 11:40
Aihe: Työaika

Alihankinnassa alihankintaa tekevän yrityksen työntekijään sovelletaan alihankintayritystä sitovaa työehtosopimusta. Työn johto ja valvonta on alihankkijalla eikä tilaajayrityksellä.

Näin ollen sillä, mikä on tilaajayrityksen työehtosopimus tai minkälaisia taukoja tilaajayrityksen työntekijöillä on, ei ole merkitystä.

2016-12-02 11:37
Aihe: Työaika

Työaikadirektiivin (2003/88/EY) 2 artiklan mukaan työajalla tarkoitetaan ”ajanjaksoa, jonka aikana työntekijä tekee työtä, on työnantajan käytettävissä ja suorittaa toimintaansa tai tehtäviään kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti”.

Tulkitsen säännöstä niin, että jos työnantaja vaatii työntekijän käyttämään suojavälineita tai -vaatetusta, niiden pukemiseen ja riisumiseen käytetty aika on työaikaa.

2016-12-02 11:33
Aihe: Irtisanominen

Irtisanomiseen täytyy aina olla asiallinen ja painava syy. Irtisanomisperuste täytyy siis ehdottomasti selvittää.

Työnantajan puolelta irtisanomisaika on kuukausi, kun työsuhde on kestänyt yli vuoden mutta alle neljä vuotta. Työsuhteen päättyessä työntekijälle on maksettava lomakorvaus pitämättömistä lomista ja yleensä myös työajan lyhennyksistä.

Sinun kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai omaan ammattiliittoosi, jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä.

2016-12-02 11:29