Meidän pitää pystyä tuomaan esiin kantojamme laajemmin ja saada näkemyksemme elämään julkisessa keskustelussa, linjaa työssään marraskuun alussa aloittanut SAK:n yhteiskuntavaikuttamisesta vastaava johtaja Hannu Jouhki.

Hannu ehtii vielä tutustua Metallitalon käytäviin, ennen keväällä tapahtuvaa keskustoimiston henkilöstön muuttoa uusiin toimitiloihin.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on hänelle ennestään hyvin tuttua. Reilu kymmenen vuotta sitten Hannu työskenteli politiikassa asiantuntijatehtävissä muun muassa valtiovarainministerin erityisavustajana.

- Niiltä ajoilta on jäänyt vahva kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin, Jouhki sanoo.

Koulutukseltaan Hannu Jouhki on kauppatieteiden maisteri. Valtionhallinnossa ja politiikan taustatehtävissä työskentelemisen jälkeen tie vei liike-elämään, jossa hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta yrityssektorilla kansainvälisissä organisaatioissa. Työn kautta on tullut nähtyä Eurooppaa – pari vuotta Brysselissä ja saman verran Tšekissä.

Kasvua ja vaikuttamista

Hannu astuu osaston aikaisemman johtajan Matti Tukiaisen saappaisiin. Kasvu ja vaikuttaminen -osasto vastaa SAK:ssa yhteiskunta-vaikuttamisesta ja viestinnästä.

- Haluan vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Kaipuu yhteiskunnallisen vaikuttamisen piiriin oli suurin syy sille, että hain tätä paikkaa.

- Ammattiyhdistysliike ja työväenliike ylipäätään ovat edelleen murroksessa. Työelämä saa uusia muotoja ja talouden rakenteet ovat muutoksessa. On kiinnostavaa olla viemässä yhdessä muiden kanssa tätä liikettä eteenpäin uuteen aikaan.

Olet seurannut SAK:n toimintaa viimeiset vuodet ns. ulkopuolelta. Miltä SAK mielestäsi näyttää tällä hetkellä?

- SAK näyttää yhtä luotettavalta kuin ennekin. Ay-liike kokonaisuudessaan on hyvälläkin tavalla pitänyt linjansa ja ollut mukana vaikuttamassa samalla kun poliittinen työväenliike on ollut haasteiden edessä ympäri Eurooppaa ja maailmaa.

- Tieto toimintaympäristön muutoksesta on tässä järjestössä hyvin tiedossa. Haluan ottaa paikan yhtenä suunnannäyttäjänä ja tekijänä tässä prosessissa.

Suomen suurimman palkansaajakeskusjärjestön SAK:n rooli keskusjärjestönä on muuttunut hiukan. Millaisena näet SAK:n tulevaisuuden yhteiskuntavaikuttajana?  

- SAK on aina ollut vahva viestijä ja vaikuttaja. On mahdollista, että meistä tulee yhä enemmän yhteiskunnallisen viestinnän kautta vaikuttava organisaatio. Tähän meillä on erinomaiset lähtökohdat vahvan asiantuntijaorganisaation ansiosta.

- Viestinnän sisällöt luodaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa; meidän tehtävämme Kasvu- ja vaikuttaminen osastolla on muotoilla sanomamme tehokkaasti ja varmistaa, että viestimme oikeissa kanavissa oikeille yleisöille oikeaan aikaan. Samoin yhteiskuntavaikuttaminen on koko talon yhteinen asia.

- Työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön asiantuntijamme ovat arvostettuja keskustelukumppaneita järjestökentässä. Oma osastomme osallistuu toki itsekin vaikutustyöhön, minkä lisäksi arvioimme ja kehitämme SAK:n yhteiskuntavaikuttamisen järjestelmällisyyttä, tuloksia sekä niiden mitattavuutta

Kirjoja ja lenkkeilyä

Elämä ei kuitenkaan ole pelkkää työtä ja ay-liike on vaikuttanut vahvasti siihen, että ihmisten vapaa-aika on lisääntynyt.

- Yritän pitää kiinni viikoittaisesta liikunnasta. Enimmäkseen se tarkoittaa lenkkeilyä ja kuntosalia.

Liikunnan lisäksi kirjallisuus kiinnostaa 44-vuotiasta osastonjohtajaa - jolta myös itseltään löytyy kirjallisia meriittejä muutaman vuoden takaa. 

- Olisi huono tekosyy sanoa, että ”viime aikoina ei ole ollut aikaa kirjoittamiselle”. Nähtävästi ei vain ole tullut sanomisen pakkoa – silloinhan ei olisi muuta mahdollisuutta kuin kirjoittaa. Lukijana olen pyrkinyt siihen, että minulla olisi koko ajan kaunokirjallinen teos kesken, mutta kyllä se on viime aikoina kallistunut enemmän tietokirjallisuuden puolelle.   

Tällä hetkellä Hannun yöpöydältä löytyy vuosituhannen vaihteen jälkeen ilmestynyt Robert Putnamin yhteiskuntaa ruotiva Bowling Alone (Yksin keilaamassa).

Kirja käsittelee yhteisöllisyyden rappeutumista Yhdysvalloissa 1900-luvun jälkipuolella ja maalaa karun kuvan yhdessä tapahtuvan harrastus- ja yhdistystoiminnan katoamisesta. Vaan olisiko somesta yhdistys- ja harrastustoiminnan korvaajaksi?

- Jotenkin olen skeptinen sen suhteen. Toki yhteisömediat tarjoavat uudenlaisen tavan luoda ja pitää yhteyttä ja ne ovat avanneet myös organisaatioille ohittamattoman viestintäkanavan. Mutta olen sillä tavalla vanhan liiton mies, että vuorovaikutuksessa ja ihmisten yhteistoiminnassa uskon läsnäolon voimaan, ihan fyysisesti, tässä ja nyt.

Johannes Waris