Pääluottamusmies Hannu Jokela haluaa lisää järjestelmällisyyttä uusien työntekijöiden työhön perehdytykseen. Perehdytysohjaamolla on tarkoitus minimoida työtapaturmat – ja luoda parempia työntekijöitä.

- Olen ensimmäisen kauden pääluottamusmies Transval Teollisuuspalveluilla. Tätä ennen olen ollut pari kautta osastoluottamusmiehenä.

- Yrityksessämme työskentelemme teollisuuden pakkauspalveluiden parissa ja toimimme eri yksiköissä. Työskentelemme paljon eri asiakkaitten tiloissa, ja siinä on tietenkin riskinsä kun työskennellään uusissa ympäristöissä. Ei meillä mitenkään erityisen paljon työtapaturmia ole ollut, mutta näissä asioissa on aina varaa parantaa.

- Henkilökunnan kesken olemme kaipailleet enemmän järjestelmällisyyttä uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Aikaisemmin yleisperehdytyksen uudelle työntekijälle on antanut esimies ja työnopastaminen on hoidettu työntekijöiden toimesta töiden ohessa ja sen mukaan kenellä ollut aikaa.

- Olen esittänyt työnantajalle että perustaisimme ns. perehdytysohjaamon. Käytännössä ohjaamo tarkoittaa, että kokeneempi työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti vetämään perehdytysjakson uudelle työntekijälle – ja saa tästä myös taloudellisen korvauksen. 

- Raha-asioista ei ole vielä sovittu mutta näkisin, että 10–15 prosenttia olisi sopiva korvaus perehdyttäjälle. Perehdytyskauden pituus vaihtelisi tarpeen mukaan mutta noin pari viikkoa saattaisi olla sopiva.

- Pohjimmiltaanhan tässä on kyse siitä mistä yritys haluaa maksaa. Työtapaturmista ja sairaspoissaolosta vai siitä, että uudet työntekijät saavat kunnollisen perehdytyksen työtehtäviinsä.

- Saa nyt nähdä miten tälle esitykselle käy. Työnantaja on kuitenkin alustavasti näyttänyt idealle vihreää valoa, koska perehdytyskäytäntöjä oltiin muutenkin Transvalilla juuri uudistamassa. Työnantajan mukaan ehdotus toi hyviä näkökulmia perehdyttämiskäytäntöjen uudistamiseen.

- Muuten tällä hetkellä on töissä ihan hyvä tunnelma, huhtikuusta alkaen on ollut hyvin töitä. Se tosin lisää kiireestä johtuvaa painetta jonkin verran.

Johannes Waris

Pääluottamusmies Hannu Jokela edustaa tällä hetkellä 51 Transval Pakkauspalveluiden Puuliittoon kuuluvaa työntekijää.