Vuoden vaihteessa voimaan tullut eläkeuudistus täyttää kohta vuoden. Uudistuksessa osa-aikaeläkkeen korvanneen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen – kavereiden kesken oven – suosio on yllättänyt asiantuntijatkin. SAK:n eläke-ekspertti, sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari avaa oven eläkekoukeroihin.

Mikä on osittainen varhennettu vanhuuseläke?

– Työntekijä voi aikaisintaan 61-vuotiaana ottaa ansaitsemastaan vanhuuseläkkeestä maksuun puolet tai 25 prosenttia. Ennakkoon otettua eläkettä pienentää kuitenkin varhennusvähennys. Vähennys on 0,4 prosenttia jokaista varhennettua kuukautta kohden. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ohessa tehtävää työtä ei koske palkka- eikä työaikaseuranta.

Miksi ove otettiin käyttöön?

– Koko työeläkejärjestelmämme uudistettiin juuri siksi, että myös nuorempien ikäpolvien eläkkeet voidaan turvata. Eläkejärjestelmämme on käytännössä ketjukirje sukupolvelta toiselle. Meidän tavoitteenamme on, että ihmiset pystyvät olemaan töissä jatkossakin. SAK:n jäsenliitoilla on kuitenkin paljon jäseniä, jotka eivät pysy työelämässä eläkeikään saakka työn kuormittavuudesta johtuen. Siksi on perusteltua, että on varhennettuja reittejä eläkkeelle, kun eläkeikä nousee.

Mitä kannattaa pitää mielessä, jos aikoo hakea ovea?

– Kannattaa selvittää tarkkaan, mitä osittainen varhennettu eläke käytännössä tarkoittaa omia tuloja ajatellen. Jos omaan vanhuuseläkkeen alaikärajaan on aikaa jäljellä vain kuukausia, ei esimerkiksi kannata hypätä kelkkaan.

– Varhennus leikkaa eläkettä pysyvästi, mutta tätä voi kompensoida työskentelemällä pidempään. On myös hyvä muistaa että, henkilöllä on kolme kuukautta aikaa perua päätös eläkkeestä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee 62 vuoteen vuonna 2025.

Johannes Waris

Lue lisää eläkeuudistuksesta