SAK:n mielestä kilpailukiellot ja salassapitosäädökset eivät kuuluu duunareiden työsopimuksiin. Kilpailukieltosopimuksen voi tehdä vain painavasta syystä, jota arvioitaessa on huomioitava työntekijän asema ja tehtävät.

–  On suorastaan hävytöntä, että samaan aikaan, kun työnantajat tarjoavat työntekijöille nollatuntisopimuksia tai osa-aikatyötä vähillä työtunneilla ja pienellä palkalla, ne myös pyrkivät estämään työntekijöiden työllistymistä muiden yritysten palveluksessa, johtaja Annika Rönni-Sällinen kirjoitti Helsingin Sanomissa aiemmin marraskuussa.

SAK kiittää työ- ja elinkeinoministeriön päätöstä nimittää selvitysmies selvittämään salassapitosopimusten yleisyyttä ja sisältöjä.

– Olisi tärkeää saada salassapitosopimuksia koskeva säännös työsopimuslakiin ja vahvistaa oikeuskirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä siitä, ettei salassapitosopimuksiakaan saa käyttää ilman erityisen painavia syitä.

SAK:n lausunto yrityssalaisuuksia koskevan direktiivin implementoinnista