SAK arvostelee hallitusta työttömiä kurittavan linjan jatkamisesta ja näköalattomuudesta työttömyyden hoidossa.

Suomen suurimman palkansaajajärjestön puheenjohtaja Jarkko Eloranta on pettynyt hallituksen härkäpäisyyteen pitää kiinni kiky-sopimuksen vastaisesta aktiivimallista.

– Hallitus päätti budjettiriihessä jatkaa työttömyysturvaa leikkaavan aktiivimallin valmistelua. Hallitus myös jatkaa muita valmisteluja, jotka lisäävät työttömien työnhaun seurantaa ankarien karenssien uhalla.

Jarkko Eloranta painottaa, että rankaisemisen sijaan voimavarat pitäisi suunnata työttömien palvelujen parantamiseen.

– Työttömien aktiivisuutta voidaan tukea parhaiten lisäämällä henkilökohtaista palvelua mekaanisten karenssien ja etuusleikkauksien sijasta.

SAK ehdottaa edelleen, että hallitus ottaa yritys- ja TE-palvelut yhdistävän kasvupalvelukokonaisuuden uuteen valmisteluun ja uudistaa samalla myös työttömyysturvan työttömiä aitoon aktiivisuuteen kannustavaksi.

Talouden kasvaessa viisasta politiikka on panostaa koulutukseen ja ihmisten osaamiseen.

– Hallituksen budjettiriihessä päättämät investoinnit osaamiseen ovat hyvä uutinen, mutta ne eivät riitä kuromaan umpeen syntynyttä koulutusvelkaa. Hallitus on muun muassa toteuttanut massiiviset noin 200 miljoonan euron leikkaukset ammatilliseen koulutukseen, Eloranta muistuttaa.

SAK:n hallitus huomauttaa, että nykyhallitus on tekemillään päätöksillä lisännyt työntekijöiden turvattomuutta ja heikentänyt luottamusta tulevaisuuteen.

– Koeajan pidentäminen kuuteen kuukauteen ja takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen irtisanomistilanteissa neljään kuukauteen ovat esimerkkejä hallituksen päätöksistä, joilla työntekijöiden suojaa työelämässä on heikennetty.