Rakenteellisen työttömyysasteen arviointi on hankalaa, ellei jopa mahdotonta, sanoo SAK:n ekonomisti Patrizio Lainá. Hän arvioi blogikirjoituksessaan rakenteellisesta työttömyydestä esitettyjä väitteitä.

Rakenteellinen työttömyys kuvastaa taloustieteessä työttömyyden tasoa, jonka alla palkkavaateet alkavat nousta ja inflaatio kiihtyä.

– Rakenteellisen työttömyyden taustatekijät ovat moninaisia, eikä sosiaaliturvan leikkaaminen ja työehtojen polkeminen korjaa ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi ihmisten osaamiseen tai avoimien työpaikkojen ja työttömien sijaitsemiseen eri alueilla, Lainá kirjoittaa SAK:n blogissa.

Hänen mukaansa panostaminen työntekijöiden osaamiseen ja liikkuvuuteen ovat hyviä keinoja alentaa työttömyyttä.

Julkisessa keskustelussa korostetaan rakenteellisen työttömyyden alentamista työmarkkinoita ”joustavoittamalla”. Tämä ei ole Lainàn mukaan ongelmatonta, koska rakenteelliseen työttömyyteen nojaava talousteoria ei ole aukoton.

– Siksi aiheesta pitää käydä monipuolista keskustelua eikä eriäviä mielipiteitä saa leimata typeriksi tai epätieteellisiksi.