SAK:n maksuttomaan Maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan otti ensimmäisenä vuotena yhteyttä useimmiten siivoaja, tarjoilija tai avustaja.

Yli puolet ulkomaalaistaustaisista yhteydenottajista työskenteli jollain palvelualoista. Noin joka viides kysyi kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksesta, 17 prosenttia matkailu-, ravintola ja vapaa-ajan työehtosopimuksesta ja 14 prosenttia yksityisten sosiaalipalveluiden alan sopimuksesta.

Jos yhteydenottoja vertaa eri aloilla työskentelevien ulkomaalaistaustaisten määriin, tuli viime vuoden maaliskuussa avattuun palveluun suhteellisesti eniten yhteydenottoja yksityisten sosiaalipalvelualojen alalta.

– Tulos ei yllätä, palvelualat tarjoavat ulkomaalaistaustaisille usein heidän ensimmäisen työpaikkansa Suomessa. Ensimmäisessä työpaikassa maahanmuuttajan kielitaito ei ole vielä välttämättä hyvä eivätkä työelämän pelisäännöt tuttuja, Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan lakimies Niko Ohvo huomauttaa.

– Valtaosa otti palveluumme yhteyttä englannin kielellä. Monilla oli esimerkiksi vaikeuksia ymmärtää suomenkielisen työsopimuksen sisältöä, jonka hän toivoi käännettävän englanniksi.

Yhteydenottajista suurin osa oli kotoisin Euroopasta. Suhteutettuna Suomessa työskentelevän ulkomaalaisväestön määrään eniten palveluun ottivat viime vuonna yhteyttä Afrikasta saapuneet ja vähiten Virosta kotoisin olevat työntekijät.

– Virolaiset ja muut lähialueilta tulevat kotoutuvat yleensä nopeammin suomalaisille työmarkkinoille kuin muualta saapuneet. He ovat usein myös paremmin järjestäytyneitä. Valtaosa meille soittaneista ei kuulu alansa ammattiliittoon, Ohvo kertoo.

Ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä mietityttävät Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan lakimiehen Niko Ohvon mukaan keskimäärin samanlaiset kysymykset kuin Suomessa syntyneitä.

Yhteydenottajista 14 prosenttia kysyi työsopimuksesta, 13 prosenttia palkkasaatavista ja yhdeksän prosenttia työttömyysturvasta.

– Eurooppalaisia askarruttivat useimmiten palkka-asiat ja palkkasaatavat, kun taas Aasiasta ja Afrikasta kotoisin olevat kysyivät yleensä oleskelulupaan liittyviä asioita, Ohvo täydentää.

Yhteydenottoja tuli ensimmäisen vuoden aikana 217. Niiden määrä on kasvanut erityisesti kevään ja alkukesän aikana.

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa ja Helsingin kaupungin hallinnoimaa Töissä Suomessa -hanketta. SAK:n ja Helsingin kaupungin lisäksi mukana hankkeessa ovat Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan liitto, Uudenmaan TE-toimisto, Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin seudun kauppakamari ja monikulttuurijärjestöjen verkosto Moniheli.

Vuoden 2018 elokuun loppuun jatkuvan hankkeen kustannuksiin osallistuvat myös Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

SAK:n Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta:
www.sak.fi/toissasuomessa