Ammattiyhdistysliikkeen on uudistettava rohkeasti toimintatapojaan ja huolehdittava siitä, että työntekijät kokevat ammattiliiton jäsenyyden houkuttelevaksi. Näin voimme parhaiten turvata vaikutusmahdollisuutemme, sanoo SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola.

Huutola kantoi SAK:n edustajiston kokouksessa tänään torstaina pitämässään puheessa huolta järjestäytymisasteesta.

– Jäsenhankinta on arkista työtä työpaikoilla. Tämän lisäksi tarvitsemme uusia toimintatapoja ja osallistumisen mahdollisuuksia jäsenille. Myös järjestämisen lähtökohtana on hyvä olla osallisuus ja yhdessä tekeminen, sanoi Matti Huutola.

Hän huomautti, että suomalaisen palkansaajan tukena on hyvä työlainsäädäntö, mutta työelämän muutos edellyttää lainsäädännön kehittämistä.

– Niin lainsäädäntöön kuin työehtosopimuksiin pystymme parhaiten vaikuttamaan huolehtimalla järjestöllisestä toimintakyvystämme ja siitä että valtaosa työntekijöistä haluaa kuulua liittoon.

Matti Huutolan puhe.