SAK tavoittelee uudistusta, jossa lähtökohtana on perhevapaiden tasaisempi käyttäminen vanhempien kesken ja nykyistä joustavammat mahdollisuudet työn ja perheen yhteensovittamiseen.

Suomen suurin palkansaajajärjestö kannustaa hallitusta käynnistämään rohkean perhevapaiden uudistamistyön budjettiriihessä ensi viikolla.

– Nykyinen perhevapaajärjestelmä on monimutkainen ja osin vanhanaikainen. Se ei vastaa enää kaikelta osin 2020-luvun työelämän tarpeita, sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Salonen sanoo.

SAK ehdottaa vanhempainrahakauden pidentämistä ja lisäsatsauksia perheiden hyvinvointiin.

– Uudistuksen pohjaksi sopii SAK:n perhevapaamalli, mutta kannustamme hallitusta selvittämään mahdollisuudet lisäsatsauksiin muun muassa varhaiskasvatukseen ja perheiden palveluihin. Uudistuksessa on edettävä lapsen etu edellä.

SAK:n perhevapaamalli helpottaa lyhyiden työpätkien vastaanottamista, mikä vähentää vanhempien tarvetta pitkiin hoitovapaisiin ja parantaa naisten työmarkkina-asemaa. Myös isät jäävät hanakammin perhevapaille, jos heillä on siihen osa-aikaisiamahdollisuuksia.

– Esitämme isien kiintiön nostamista vapaista kolmeen kuukauteen. Olemme ehdottaneet myös vapaiden jakamista tasan juridisten vanhempien kesken niin, että vanhempi saa luovuttaa toiselle vanhemmalle tai läheiselle muut päivät paitsi henkilökohtaisen kolmen kuukauden kiintiön, Tuuli Salonen kertoo.

SAK:n tekemän selvityksen mukaan Suomen perhevapaajärjestelmä joustaa muihin Pohjoismaihin verrattuna jähmeästi vanhemman työssäkäyntiä. Suomi jää myös isäkiintiön pituudessa muita Pohjoismaita jälkeen.

SAK:n perhevapaamalli ja Perhevapaiden kansainvälinen vertailu