Miksi eläkeuudistusta tarvitaan?

Suomalaiset elävät keskimäärin entistä pidempään ja elinajan ennustetaan kasvavan edelleen. Vaikka työntekijäryhmien välillä on eroja, odotettavissa olevien eläkevuosien määrä on kasvanut. Eläkeuudistus onkin ollut työmarkkinajärjestöjen työlistalla vuodesta 2009.

Palkansaaja- ja työnantajajärjestöt sitoutuivat neuvottelemaan eläkeratkaisun, joka nostaa keskimääräisen eläkkeelle siirtymisisän 62,4 vuoteen 2025 mennessä sekä turvaa riittävät eläkkeet ja niiden rahoituksen.

Pitkästä työurasta hyötyvät sekä työntekijä että julkinen talous. Jos pidentyvä elinaika kasvattaa työhön osallistumista, työntekijä saa paremman eläkkeen, kunnat ja valtio enemmän verotuloja. Työurien pitenemisen ja julkisen talouden tasapainon ratkaisee kuitenkin se, onko työhaluisille työpaikkoja.

SAK:n tavoitteet eläkeneuvotteluissa olivat

  • Nuorille riittävät eläkkeet.
  • Pitkän ja raskaan työuran tehneille mahdollisuus siirtyä varhemmin eläkkeelle.
  • Työelämän kehittäminen ja työntekijälähtöiset joustot työurien pidentämiseksi.