Fortsättningskurs för förtroendemän, del 2

Fördjupad förståelse av arbetslivet, färdigheter att klara av lokala förhandlingar.

Tid:

23. - 25.10.2017

Plats:

Vasa

Adress:

-

Arrangör:

Kiljavainstitutet