Kilpailukykysopimuksen aikataulu

Jos sopimus tulee voimaan

7. maaliskuuta 2016
SAK:n hallitus on valmis lähettämään kilpailukykysopimuksen liittojen soveltamisneuvotteluihin.

Maaliskuu–toukokuu 2016
Ammattiliitot ja työnantajaliitot käyvät alakohtaiset soveltamisneuvottelut. Neuvotteluissa sovitaan, miten työmarkkinoiden keskusjärjestöjen hyväksymän neuvottelutuloksen edellyttämät muutokset toteutetaan alan työ- tai virkaehtosopimuksessa.

Maaliskuu–kesäkuu 2016
Paikallisen sopimisen kolmikantainen työryhmä valmistelee työpaikkakohtaisen sopimisen edistämistä koskevat lainsäädäntömuutokset. Erillistä paikallisen sopimisen lakia ei laadita, mutta lainsäädäntöön tehdään neuvottelutuloksen mukaisia muutoksia.

31. toukokuuta 2016
Ammatti- ja työnantajaliittojen on ilmoitettava, ovatko ne mukana neuvottelutuloksessa.

Kesäkuu 2016
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt arvioivat neuvottelutuloksen kattavuutta 1. kesäkuuta. Kattavuusarviossa selvitetään, kuinka suuri osa aloista ja työntekijöistä on kilpailukykysopimuksessa mukana soveltamisneuvottelujen jälkeen
SAK:n hallitus arvioi kesäkuussa hallituksen toimet koskien sopimusta. Arviot ratkaisevat, tuleeko kilpailukykysopimus voimaan vai ei.

Kesä 2016
Kilpailukykysopimus tulee voimaan.

Syksy 2016 – kevät 2017
Paikalliseen sopimiseen liittyvät lakimuutokset tulevat voimaan. Myös syksyllä ja talvella voimaan tuleviin työ- ja virkaehtosopimuksiin tehdään muutoksia, jotka tukevat paikallista sopimista.
Työntekijöiden muutosturva paranee. Parannukset koskevat tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottuja työntekijöitä, joilla on vähintään viiden vuoden työsuhde työnantajaan. Ne velvoittavat työnantajia, joilla on vähintään 30 työntekijää.

1. lokakuuta 2016
Ensimmäinen kilpailukykysopimuksen mukainen työehtosopimus eli paperiteollisuuden työehtosopimus tulee voimaan, mikäli ala on sopimuksessa mukana.

Marraskuu 2016 – helmikuu 2017
Useimmat muut kilpailukykysopimuksen mukaiset työehtosopimukset tulevat voimaan.

1. tammikuuta 2017
Työntekijän työeläkemaksu nousee 0,2 prosenttiyksikköä ja työnantajan maksu alenee saman verran. Vastaavat muutokset tehdään vuosittain vuoteen 2020 mennessä niin, että työntekijän työeläkemaksu nousee ja työnantajan maksu laskee yhteensä 1,2 prosenttiyksikköä.
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,45 prosenttiyksikköä ja työnantajan maksu alenee saman verran. Vuonna 2018 työntekijän työttömyysvakuutusmaksu nousee ja työnantajan maksu laskee vielä 0,4 prosenttiyksikköä.
Työnantajan sosiaaliturvamaksu alenee vähintään noin prosenttiyksikön vuoteen 2019 saakka. Vuodesta 2020 alkaen työnantajan sosiaaliturvamaksun alennus on pysyvästi vähintään 0,58 prosenttiyksikköä.
Työntekijöiden vuosittainen työaika pitenee kokoaikatyössä keskimäärin 24 tuntia ansiotasoa muuttamatta.

Kesä 2017
Julkisen sektorin lomarahat pienenevät 30 prosentilla. Väliaikainen lomarahan pienennys kestää kolme vuotta.

Syksy 2017
Neuvottelut vuoden 2018 palkka- ja työehtoratkaisuista alkavat. Neuvottelut käydään liittokohtaisesti.

Vuoden 2017 aikana
Aikuiskoulutustuen muutokset tulevat voimaan. Tukeen ei tehdä maan hallituksen esittämiä isoja leikkauksia, mutta sen enimmäispituus lyhenee ja perusosa alenee hieman.

Vuoden 2018 aikana
Hallitus on ohjelmassaan luvannut keventää tuloverotusta yhteensä noin miljardilla eurolla, jos sopimus syntyy. Lisäksi hallitus on luvannut peruttaa vuodelle 2018 suunnitellut lähes 1,5 miljardin euron suuruiset lisäleikkaukset ja veronkorotukset.

Sopimisen kulttuuri hallituskaudella
Maan hallitus valmistelee työlainsäädäntöön ja ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan tehtävät muutokset yhdessä työmarkkinaosapuolien kanssa.


Jos sopimus ei tule voimaan

Sopimus ei tule voimaan, jos työmarkkinoiden keskusjärjestöt arvioivat sopimuksen kattavuuden riittämättömäksi 1. kesäkuuta. SAK:n hallitus arvio kesäkuussa 2016, riittävätkö hallituksen toimet kilpailukykysopimuksen suhteen.

Kesä–syksy 2016
Hallitus valmistelee uuden kilpailukykypaketin. Todennäköisesti myös paikallisen sopimisen laajentamista viedään eteenpäin lainsäädännön avulla.

Syksy 2016
Neuvottelut vuoden 2017 palkka- ja työehtoratkaisuista alkavat. Neuvottelut käydään liittokohtaisesti.

Vuoden 2017 aikana
Hallituksen esittämät heikennykset aikuiskoulutustukeen tulevat voimaan. Perusosan muuttaminen lainaksi vie pieni- ja keskituloisilta palkansaajilta käytännössä mahdollisuudet opiskella aikuiskoulutustuella.

Vuoden 2018 aikana
Hallitus on ohjelmassaan uhannut toteuttaa lähes 1,5 miljardin euron suuruiset lisäleikkaukset ja veronkorotukset, jos sopimusta ei synny. Leikkaukset koskevat muun muassa lapsilisiä, työeläkkeitä, työttömyysturvaa, vuorotteluvapaata ja vanhempainvapaan lomakarttumaa.
Hallitus ei myöskään tee sopimuksen syntymiseen kytkettyjä noin miljardin euron suuruisia tuloveron kevennyksiä.

Hallituksen ehdolliset lisäleikkaukset

Hallituksen ehdolliset lisäleikkaukset