Työstä on maksettava palkkaa myös maahanmuuttajille

MAAHANMUUTTO
TYÖLLISYYS
KOULUTUS
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Eve Kyntäjä | 31.08.2017 09:31
Eve Kyntäjä

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on vaatinut päättäjiltä nopeita toimia maahanmuuttajien kotouttamisen vauhdittamiseksi. Pentikäinen esittää uudeksi käytännöksi "kotoutussopimusta", jonka tekisivät yritys ja oleskeluluvan saanut henkilö. Tämän idean mukaan oleskeluluvan saanut turvapaikanhakija siirtyisi määräajaksi yritykseen oppimaan kieltä, kulttuuria ja työelämää. Kotoutussopimus ei synnyttäisi osapuolten välille työsuhdetta, vaan työntekijä saisi sopimusajalta työmarkkinatukea.

Kotoutussopimus olisi Suomen Yrittäjien mukaan hyvä tapa parantaa maahanmuuttajien valmiuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Idea kuulostaa kauniilta, mutta jää epäselväksi, miten tämä kaikki käytännössä toimisi.

Pentikäinen on oikeassa siinä, että työikäisten ja -kykyisten pakolaisten kotouttaminen tapahtuu parhaiten työssä. Työpaikan ja työnteon kautta maahanmuuttajat saavat toimeentuloa, oppivat kieltä ja kulttuurisia käytäntöjä, tutustuvat yhteiskunnan pelisääntöihin sekä rakentavat sosiaalisia suhteita ja verkostoja tutustumalla työkavereihin. Työnteko tukee kokonaisvaltaista elämänhallintaa, kohottaa itsetuntoa, auttaa kotoutumaan ja ehkäisee syrjäytymistä.

Työstä on tapana maksaa palkkaa

On vakiintunut tapa, että työstä maksetaan palkkaa. Onko Pentikäisen ehdottamassa kotoutumisessa kysymys työn tekemisestä vai hengailusta työpaikalla – aikuisten Puuhamaasta? Miten ja millä resursseilla järjestetään kielikoulutus ja miten opitaan kulttuuria – mistä yritykset repivät resurssit pakolaisille työelämän taitojen opettamiseen? Väkisin mieleen hiipii ajatus, että oleskeluluvan saavista turvapaikanhakijoista halutaan luoda yrityksille uusi työntekijäkasti, joka tekisi ilmaista työtä ”kotoutumisen” varjolla.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on ehdottanut, että turvapaikan saaneiden työllistämiseksi kaikille yrityksille on annettava mahdollisuus työkokeilupaikkojen tarjoamiseen. Työkokeilu on parhaimmillaan maahanmuuttajalle erinomainen väylä saada jalka oven väliin ja päästä sisälle työelämään ja työyhteisöön. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan pidä suoda kaikille työnantajille vaan esimerkiksi vain niille, jotka eivät ole irtisanoneet omaa väkeään ja noudattavat työehtosopimusten määräyksiä ja lakeja.

On hyvä muistaa, että maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat eivät ole yksi yhtenäinen joukko vaan heidän koulutustasonsa, osaamisensa ja kielitaitonsa vaihtelee kansainvälisistä huippuosaajista luku-ja kirjoitustaidottomiin ihmisiin. Samat työllistämis- ja kotouttamiskeinot eivät sovi kaikille. Jotkut työllistyvät itse eivätkä edes tarvitse julkisia työhallinnon palveluja.

Esimerkiksi Helsingin seudun kauppakamari tekee erinomaista työtä ulkomaalaisten hyvin koulutettujen osaajien kanssa tarjoamalla heille mentorointipalveluja ja yhteyksiä potentiaalisiin työnantajiin.

Suurelle osalle turvapaikanhakijoista on kuitenkin tarpeellista tehdä kunnon osaamiskartoitus ja sen perusteella räätälöidä koulutus sekä mahdollistaa työkokeilu. Joitakin maahanmuuttajia auttavat eteenpäin työssä oppiminen tai oppisopimus. Joidenkin osalta taas tarkoituksenmukainen keino työllistyä on palkkatuettu työ.

Palkkatuesta, työssä oppimisesta ja työkokeiluista hyviä kokemuksia

Mikael Pentikäisen ehdottama kotoutumissopimus muistuttaa sisällöltään maahanmuuttajien työkokeilua, joka on jo mahdollista.

Eläketurvakeskuksen viime vuonna julkaiseman tutkimuksen mukaan varsinkin palkkatuki edistää maahanmuuttajien työllistymistä. Palkkatukea, työssä oppimista ja hyvin järjestettyjä työkokeiluja pitäisi olla tarjolla nykyistä enemmän tavoitteena parantaa maahanmuuttajien valmiuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille.

Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että kotouttamisen on edettävä nopeasti ja oltava tehokasta, jotta vältytään jumiutumista ”kotouttamiskuplaan”. Matka koulutukseen ja työelämään ei saa olla liian pitkä eikä sisältää tyhjäkäyntiä ja epätarkoituksenmukaisia opintojaksoja.

Maahanmuuttajia on kohdeltava yhdenvertaisesti eikä heitä saa käyttää hyväksi halpatyövoimana, josta on jo valitettavasti runsaasti esimerkkejä.

Kirjoittaja työskentelee SAK:ssa maahanmuuttopolitiikan asiantuntijana 

Twitter @evekyntaja

KOMMENTOI JA KESKUSTELE AIHEESTA

0 kommenttia

Kirjoittajat

Antila Juha
Antila Juha
Kehittämispäällikkö, SAK
Björkbacka Pia
Björkbacka Pia
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Bergholm Tapio
Bergholm Tapio
Erikoistutkija, SAK
Eloranta Jarkko
Eloranta Jarkko
Puheenjohtaja, SAK
Glantz Tuuli
Glantz Tuuli
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK
Haapakoski Jukka
Haapakoski Jukka
Toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö
Harjula Eija
Harjula Eija
Järjestöpäällikkö, SAK
Hellsten Jari
Hellsten Jari
Lakimies, SAK
Heinikoski Mikko
Heinikoski Mikko
Koulutusasioiden päällikkö
Hievanen Sauli
Hievanen Sauli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Huutola Matti
Huutola Matti
Järjestöjohtaja, hallituksen vpj., SAK
Jouhki Hannu
Jouhki Hannu
Johtaja, SAK
Juntunen Riitta
Juntunen Riitta
Tutkimusasiantuntija, SAK
Järvinen Harri
Järvinen Harri
Yhteyspäällikkö, SAK
Kallinen Kaija
Kallinen Kaija
-
Knape, Rina
Knape, Rina
Kesäduunari-infon päivystäjä 2015
Kokko Ismo
Kokko Ismo
Työehtoasiantuntija, SAK
Korhonen Auli
Korhonen Auli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Koskinen Mikko
Koskinen Mikko
-
Koskinen Timo
Koskinen Timo
Päälakimies. SAK
Kuusisto Aleksi
Kuusisto Aleksi
-
Kyntäjä Eve
Kyntäjä Eve
Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK
Laukkanen Erkki
Laukkanen Erkki
-
Laukkanen Jari
Laukkanen Jari
Opinto-ohjaaja, Pataluodon koulu
Lehmussaari Merja
Lehmussaari Merja
-
Lehto Anu-Tuija
Lehto Anu-Tuija
Lakimies, SAK
Lehto-Komulainen Katja
Lehto-Komulainen Katja
-
Lyly Lauri
Lyly Lauri
-
Metsämäki Janne
Metsämäki Janne
-
Murto Katarina
Murto Katarina
-
Niemi Petri
Niemi Petri
Opinto-ohjaaja, Puropellon koulu
Näätsaari Sinikka
Näätsaari Sinikka
Sosiaaliasioiden päällikkö, SAK
Perimäki Raili
Perimäki Raili
Työympäristöasiantuntija, SAK
Rasinaho Kirsi
Rasinaho Kirsi
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK
Ristelä Pekka
Ristelä Pekka
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Rönni-Sällinen Annika
Rönni-Sällinen Annika
Johtaja, SAK
Siekkinen Saana
Siekkinen Saana
Työelämäasioiden johtaja, SAK
Tanska Minna
Tanska Minna
-
Tiensuu Alli
Tiensuu Alli
Korkeakouluharjoittelija, SAK
Tukiainen Matti
Tukiainen Matti
Työ- ja elinkeinojohtaja, SAK
Väänänen Pirjo
Väänänen Pirjo
Työllisyysasioiden päällikkö, SAK