Salassapitosopimuksien käyttöön löydettävä reilut pelisäännöt

TYÖEHDOT
TYÖSUHDE
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Timo Koskinen | 16.06.2017 15:20

Jos olet ylempi toimihenkilö ja työskentelet yrityksessä, on työsopimukseesi hyvin todennäköisesti kirjattu salassapitoehto. Akavan tänään julkistetun yksityisten alojen kyselyn vastaajista salassapitoehto oli peräti 74 prosentilla.

Samanlaisia ehtoja löytyy tulevaisuudessa yhä useammin muidenkin kuin ylempien toimihenkilöiden työsopimuksista, myös SAK:laisten työntekijöiden keskuudesta.

Vaikka salassapitoehto on yleinen ilmiö työelämässä, Suomen lainsäädännöstä puuttuvat tarkat säännökset salassapitosopimusten edellytyksistä ja niiden mahdollisesta laajuudesta. Akavan tavoin SAK esittää näiden säännösten kirjaamista työsopimuslakiin.

Työntekijä on työsuhteen heikompi osapuoli, jonka suojelemiseksi työlainsäädäntö on olemassa. Tästä näkökulmasta on varsin outoa, että liikesalaisuuksiin liittyvät säännökset uusine laajoine työnantajavaltuuksineen "ulkoistetaan" työlainsäädännöstä erilliseksi liikesalaisuuslaiksi.

Liikesalaisuuksien merkitys toki lisääntyy koko ajan yrityselämässä. Se ei saa kuitenkaan tarkoittaa, että jatkossa varmuuden vuoksi liikesalaisuuksien käsittelyyn täysin liittymättömät työntekijät allekirjoittelevat laajoja ja merkittäviä sopimuksia, joissa sitoudutaan lähes rajattomiin vahingonkorvauslausekkeisiin.

Parhaiten liikesalaisuudet turvataan, kun työpaikalla on niitä koskevat asianmukaiset pelisäännöt ja käyttövaltuudet, vakituinen ja koulutettu henkilöstö, toimivat turvallisuusjärjestelyt, jatkuvaa koulutusta ja perehdytystä turvallisuusasioihin sekä toimiva ja osaava työnjohto. Liikesalaisuuksien turvaamista koskevien puutteiden korjaaminen jälkikäteen työntekijöitä velvoittavilla rankoilla salassapitosopimuksilla ei pitkällä aikavälillä paranna suomalaisten yritysten kilpailuedellytyksiä. Sen sijaan tällaiset sopimukset voivat heikentää työpaikalla koettua luottamusta ja yhteishenkeä.

Timo Koskinen
SAK:n päälakimies

KOMMENTOI JA KESKUSTELE AIHEESTA

0 kommenttia

Kirjoittajat

Antila Juha
Antila Juha
Kehittämispäällikkö, SAK
Björkbacka Pia
Björkbacka Pia
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Bergholm Tapio
Bergholm Tapio
Erikoistutkija, SAK
Eloranta Jarkko
Eloranta Jarkko
Puheenjohtaja, SAK
Glantz Tuuli
Glantz Tuuli
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK
Haapakoski Jukka
Haapakoski Jukka
Toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö
Harjula Eija
Harjula Eija
Järjestöpäällikkö, SAK
Hellsten Jari
Hellsten Jari
Lakimies, SAK
Heinikoski Mikko
Heinikoski Mikko
Koulutusasioiden päällikkö
Hievanen Sauli
Hievanen Sauli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Huutola Matti
Huutola Matti
Järjestöjohtaja, hallituksen vpj., SAK
Jouhki Hannu
Jouhki Hannu
Johtaja, SAK
Juntunen Riitta
Juntunen Riitta
Tutkimusasiantuntija, SAK
Järvinen Harri
Järvinen Harri
Yhteyspäällikkö, SAK
Kallinen Kaija
Kallinen Kaija
-
Knape, Rina
Knape, Rina
Kesäduunari-infon päivystäjä 2015
Kokko Ismo
Kokko Ismo
Työehtoasiantuntija, SAK
Korhonen Auli
Korhonen Auli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Koskinen Mikko
Koskinen Mikko
-
Koskinen Timo
Koskinen Timo
Päälakimies. SAK
Kuusisto Aleksi
Kuusisto Aleksi
-
Kyntäjä Eve
Kyntäjä Eve
Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK
Laukkanen Erkki
Laukkanen Erkki
-
Laukkanen Jari
Laukkanen Jari
Opinto-ohjaaja, Pataluodon koulu
Lehmussaari Merja
Lehmussaari Merja
-
Lehto Anu-Tuija
Lehto Anu-Tuija
Lakimies, SAK
Lehto-Komulainen Katja
Lehto-Komulainen Katja
-
Lyly Lauri
Lyly Lauri
-
Metsämäki Janne
Metsämäki Janne
-
Murto Katarina
Murto Katarina
-
Niemi Petri
Niemi Petri
Opinto-ohjaaja, Puropellon koulu
Näätsaari Sinikka
Näätsaari Sinikka
Sosiaaliasioiden päällikkö, SAK
Perimäki Raili
Perimäki Raili
Työympäristöasiantuntija, SAK
Rasinaho Kirsi
Rasinaho Kirsi
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK
Ristelä Pekka
Ristelä Pekka
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Rönni-Sällinen Annika
Rönni-Sällinen Annika
Johtaja, SAK
Siekkinen Saana
Siekkinen Saana
Työelämäasioiden johtaja, SAK
Tanska Minna
Tanska Minna
-
Tiensuu Alli
Tiensuu Alli
Korkeakouluharjoittelija, SAK
Tukiainen Matti
Tukiainen Matti
Työ- ja elinkeinojohtaja, SAK
Väänänen Pirjo
Väänänen Pirjo
Työllisyysasioiden päällikkö, SAK