Reilulle alustatyölle eurooppalaiset pelisäännöt

ALUSTATALOUS
EU
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Pekka Ristelä | 17.11.2017 10:56

Alustatyö on nopeasti noussut yhdeksi eurooppalaisen työelämäkeskustelun vakioteemoista. Puhutuin esimerkki on taksipalvelu Uber, jonka on useissa maissa nähty laiminlyövän alansa normaalit säännökset ja teettävän halvennettua työtä virheellisesti yrittäjiksi katsotuilla työntekijöillä. Vastaavaa keskustelua on käyty alustojen kautta toimivista ruokalähettiyrityksistä.

Kysymys alustatalouden ja alustatyön pelisäännöistä on päätynyt myös Euroopan unionin agendalle. Viime aikoina on nähty muun muassa Euroopan komission aloite alustatalouden yritysten verokohtelusta ja huolestuttu alan voittojen päätymisestä valtaosin Euroopan ulkopuolelle.

Joissain EU-maissa epäreilua alustatyötä on jo suitsittu tuomioistuinten päätöksin.

Myös alustatyöntekijöiden turvaton asema perinteisten työsuhteiden ja niihin kytketyn sosiaaliturvan ulkopuolella on herättänyt EU-päättäjien huomion. Toistaiseksi varsin vähälle huomiolle on sen sijaan jäänyt kysymys alustatyön vaikutuksesta työn hinnalla käytävään kilpailuun eurooppalaisilla sisämarkkinoilla.

Alustatyö merkitsee usein sitä, että yritys alentaa käyttämänsä työpanoksen hintaa siirtämällä perinteisesti työnantajalle kuuluvia kuluja ja vastuita työntekijälle. Monessa Euroopan maassa tätä pidetään hyvän työelämän ja reilun kilpailun vaarantavana keinotteluna, joka halutaan estää. Joissain EU-maissa epäreilua alustatyötä on jo suitsittu tuomioistuinten päätöksin.

Alustatyön epäkohtien torjuminen yksittäisissä maissa ei kuitenkaan riitä, jos kaikki maat eivät toimi samoin. Pahimmillaan turvattoman alustatyön ja muiden työntekijöille äärimmäisen turvattomien työnteon muotojen sallimisesta voi tulla joillekin EU-maille keino vahvistaa kilpailuasemaansa työn hintaa polkemalla.

Tätä kautta tullaan EU:n työlainsäädännön perusteisiin. Euroopan unionissa hyväksyttyjen työelämän säännösten alkuperäinen tavoite on nimenomaan estää työntekijöiden etujen polkeminen kilpailuedun hankkimiseksi. Tästä syystä EU:ssa on säädetty enimmäistyöajoista ja työturvallisuuden vähimmäistasosta. EU:lla on myös säädöksiä, joilla jäsenmaat velvoitetaan estämään vuokratyöntekijöiden sekä osa-aikaisissa ja määräaikaisissa työsuhteissa olevien syrjintä.

Nyt on aika etsiä paras tapa varmistaa alustatyölle reilut eurooppalaiset pelisäännöt. Palkansaajien eurooppalainen kattojärjestö ETUC on ehdottanut komissiolle muun muassa pikaista selvitystä siitä, miten EU:n olemassa olevia säännöksiä voidaan soveltaa alustatyöhön. ETUC haluaa myös käynnistää aiheesta neuvottelut eurooppalaisten työnantajajärjestöjen kanssa ja on perustamassa alustatalouden työntekijöiden ja työnantajien yhteistä foorumia. Toivottavasti alustayritykset tarttuvat tarjottuun yhteistyöhön.

Pekka Ristelä
SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö
@PekkaRistela

Alustatalous on SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeen toinen teema vuonna 2017. Teemaa koskevat selvitykset valmistuvat marras- ja joulukuun aikana.

KOMMENTOI JA KESKUSTELE AIHEESTA

0 kommenttia

Kirjoittajat

Antila Juha
Antila Juha
Kehittämispäällikkö, SAK
Björkbacka Pia
Björkbacka Pia
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Bergholm Tapio
Bergholm Tapio
Erikoistutkija, SAK
Eloranta Jarkko
Eloranta Jarkko
Puheenjohtaja, SAK
Glantz Tuuli
Glantz Tuuli
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK
Haapakoski Jukka
Haapakoski Jukka
Toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö
Harjula Eija
Harjula Eija
Järjestöpäällikkö, SAK
Hellsten Jari
Hellsten Jari
Lakimies, SAK
Heinikoski Mikko
Heinikoski Mikko
Koulutusasioiden päällikkö
Hievanen Sauli
Hievanen Sauli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Huutola Matti
Huutola Matti
Järjestöjohtaja, hallituksen vpj., SAK
Jouhki Hannu
Jouhki Hannu
Johtaja, SAK
Juntunen Riitta
Juntunen Riitta
Tutkimusasiantuntija, SAK
Järvinen Harri
Järvinen Harri
Yhteyspäällikkö, SAK
Kallinen Kaija
Kallinen Kaija
-
Knape, Rina
Knape, Rina
Kesäduunari-infon päivystäjä 2015
Kokko Ismo
Kokko Ismo
Työehtoasiantuntija, SAK
Korhonen Auli
Korhonen Auli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Koskinen Mikko
Koskinen Mikko
-
Koskinen Timo
Koskinen Timo
Päälakimies. SAK
Kuusisto Aleksi
Kuusisto Aleksi
-
Kyntäjä Eve
Kyntäjä Eve
Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK
Laukkanen Erkki
Laukkanen Erkki
-
Laukkanen Jari
Laukkanen Jari
Opinto-ohjaaja, Pataluodon koulu
Lehmussaari Merja
Lehmussaari Merja
-
Lehto Anu-Tuija
Lehto Anu-Tuija
Lakimies, SAK
Lehto-Komulainen Katja
Lehto-Komulainen Katja
-
Lyly Lauri
Lyly Lauri
-
Metsämäki Janne
Metsämäki Janne
-
Murto Katarina
Murto Katarina
-
Niemi Petri
Niemi Petri
Opinto-ohjaaja, Puropellon koulu
Näätsaari Sinikka
Näätsaari Sinikka
Sosiaaliasioiden päällikkö, SAK
Perimäki Raili
Perimäki Raili
Työympäristöasiantuntija, SAK
Rasinaho Kirsi
Rasinaho Kirsi
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK
Ristelä Pekka
Ristelä Pekka
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Rönni-Sällinen Annika
Rönni-Sällinen Annika
Johtaja, SAK
Siekkinen Saana
Siekkinen Saana
Työelämäasioiden johtaja, SAK
Tanska Minna
Tanska Minna
-
Tiensuu Alli
Tiensuu Alli
Korkeakouluharjoittelija, SAK
Tukiainen Matti
Tukiainen Matti
Työ- ja elinkeinojohtaja, SAK
Väänänen Pirjo
Väänänen Pirjo
Työllisyysasioiden päällikkö, SAK