Perhevapaita ei saisi uudistaa kiireellä ja sentit laskien

PERHE JA TYÖ
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
SOSIAALITURVA
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Tuuli Glantz | 04.12.2017 12:23

Hallitus käynnisti viimein syksyn budjettiriihessä odotetun perhevapaauudistuksen. Uudistukselle hallitus asetti samalla jämptit raamit, joiden toteutumista se tulee varmasti tarkoin seuraamaan uudistustyön edetessä.

Perhevapaauudistuksella on suuret paineet onnistua ja toteutua. Etukäteen asetetut tarkat ja hieman ristiriitaiset rajoitukset voivat hankaloittaa uudistuksen syntymistä, mutta ne eivät missään nimessä estä uudistuksen eteenpäin viemistä.

Jos nyt käsillä olevassa uudistuksessa ei saada korjattua kaikkea, voidaanhan perhevapaajärjestelmää taas parantaa seuraavalla hallituskaudella. Se, onko järkevää siirtää tarpeellista uudistusta myöhemmäksi, onkin sitten toinen kysymys.

Perhevapaajärjestelmä kaipaa kipeästi remonttia. Nykyinen järjestelmä ohjaa erityisesti äitejä pitkään poissaoloon työelämästä. Perhevapaiden jakautuminen epätasaisesti vanhempien kesken heikentää paitsi naisten työmarkkina-asemaa sekä palkka-, ura- ja eläkekertymää myös isien hoivaroolia perheessä.

Yksi uudistusta hankaloittavista rajoituksista on aikataulu. Hallitus on päättäväinen siinä, että poliittiset linjaukset ovat valmiina tämän vuoden loppuun mennessä ja uudistus tulee voimaan vuoden 2019 alusta.

Hallitus tavoittelee perhevapaauudistusta, joka joustavoittaa perhe- ja työelämän yhteensovittamista ja lisää työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa, säilyttää valinnanvapauden, mahdollistaa lapsen hoitamisen kolmeen ikävuoteen saakka kotona sekä lisää varhaiskasvatukseen osallistumista. Uudistuksen pitää toteutua lapsi- ja perhelähtöisesti sekä yksinkertaistaen nykyistä tukijärjestelmää.

Kaikkien näiden tavoitteiden on toteuduttava kansantalouden raamien sisällä, eli uudistus ei saisi maksaa yhtään enempää kuin mitä nykyinen järjestelmä maksaa.

Kaikki ongelmat eivät ratkea ilman lisäkustannuksia

SAK:n perhevapaamalli sopii hyvin näihin hallituksen toiveisiin. Esimerkiksi yksittäisten päivien pitämisen sekä osa-aikaisen työskentelyn mahdollistaminen SAK:n perhevapaamallin tapaan helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja vähentää tarvetta pitkiin yhtäjaksoisiin perhevapaisiin.

Isiä perhevapaille on tärkeää rohkaista kiintiöllä. Tasaamalla perhevapaiden käyttöä vanhempien välillä lisätään työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa.

Myös kaikki perheet on huomioitava uudistuksessa – SAK:n mallissa se onnistuu lisäämällä perheiden mahdollisuuksia valita, miten he järjestäisivät lapsen hoidon omassa tilanteessaan.

Lisäkustannuksia karttamalla ei ratkaista perheiden kaikkia ongelmia. Kun on kyse perheistä ja lapsista, sitä toivoisi, ettei uudistusta tehdä kiireellä ja jokaista senttiä laskien.

Hallituksen on harkittava vakavasti esimerkiksi vanhempainrahakauden pidentämistä, jotta toimeentulo perhevapaiden ajalla paranee, tarve kotihoidon tuelle vähenee ja isät kokevat vanhempainvapaalle jäämisen taloudellisesti mahdolliseksi.

Lisäksi on syytä harkita isyysrahan tason korottamista nykyisestä, jotta isiä tuetaan käyttämään heille kiintiöityjä vapaita. On tasa-arvon näkökulmasta väärin, että äitiysrahan tasossa on korotus, mutta vastaavaa korotusta ei ole isyysrahassa.

Jos hallitus haluaa lisätä myös varhaiskasvatuspalveluiden käyttöä, tulee myös siihen sijoittaa lisää rahaa, jotta palvelut ovat laadukkaat ja riittävät. On lapsen edun mukaista osallistua varhaiskasvatukseen, joka luo edellytykset lapsen kehitykselle ja oppimiselle.

Lasten osallistumista varhaiskasvatukseen tulee tukea asiakasmaksuja alentamalla, täyden subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamalla sekä muuttamalla pitkällä tähtäimellä myös varhaiskasvatuksen täysin maksuttomaksi.

Tasapaino on mahdollista saavuttaa

Perhepolitiikassa on väistämättä kyse perheiden valintojen ohjaamisesta. Perhepolitiikan keinoin voidaan tavoitella muun muassa lasten hyvinvointia sekä tasa-arvoista perhe- ja työelämää. Esimerkiksi kiintiöillä voidaan ohjata isiä käyttämään vapaita enemmän ja kotihoidon tuella ohjata vanhempaa jäämään hoitamaan lasta kotiin varhaiskasvatuksen aloittamisen sijaan.

Perhevapaauudistuksessa on usein kyse myös arvovalinnoissa. Millä tavoin painotamme valinnanvapautta? Näemmekö naisten tasa-arvon parantamisen työelämässä yhtenä keskeisimpänä ongelmana ratkaista? Tuleeko isiä tukea perhevapaille kiintiöillä?

Eri arvostuksen kohteet eivät sulje toisiaan täysin pois. Tasapaino on mahdollista löytää myös perhepolitiikassa.

Tuuli Glantz
sosiaalipoliittinen asiantuntija
Twitter @TuuliGlantz

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 8. marraskuuta 2017.

KOMMENTOI JA KESKUSTELE AIHEESTA

0 kommenttia

Kirjoittajat

Antila Juha
Antila Juha
Kehittämispäällikkö, SAK
Björkbacka Pia
Björkbacka Pia
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Bergholm Tapio
Bergholm Tapio
Erikoistutkija, SAK
Eloranta Jarkko
Eloranta Jarkko
Puheenjohtaja, SAK
Glantz Tuuli
Glantz Tuuli
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK
Haapakoski Jukka
Haapakoski Jukka
Toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö
Harjula Eija
Harjula Eija
Järjestöpäällikkö, SAK
Hellsten Jari
Hellsten Jari
Lakimies, SAK
Heinikoski Mikko
Heinikoski Mikko
Koulutusasioiden päällikkö
Hievanen Sauli
Hievanen Sauli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Huutola Matti
Huutola Matti
Järjestöjohtaja, hallituksen vpj., SAK
Jouhki Hannu
Jouhki Hannu
Johtaja, SAK
Juntunen Riitta
Juntunen Riitta
Tutkimusasiantuntija, SAK
Järvinen Harri
Järvinen Harri
Yhteyspäällikkö, SAK
Kallinen Kaija
Kallinen Kaija
-
Knape, Rina
Knape, Rina
Kesäduunari-infon päivystäjä 2015
Kokko Ismo
Kokko Ismo
Työehtoasiantuntija, SAK
Korhonen Auli
Korhonen Auli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Koskinen Mikko
Koskinen Mikko
-
Koskinen Timo
Koskinen Timo
Päälakimies. SAK
Kuusisto Aleksi
Kuusisto Aleksi
-
Kyntäjä Eve
Kyntäjä Eve
Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK
Laukkanen Erkki
Laukkanen Erkki
-
Laukkanen Jari
Laukkanen Jari
Opinto-ohjaaja, Pataluodon koulu
Lehmussaari Merja
Lehmussaari Merja
-
Lehto Anu-Tuija
Lehto Anu-Tuija
Lakimies, SAK
Lehto-Komulainen Katja
Lehto-Komulainen Katja
-
Lyly Lauri
Lyly Lauri
-
Metsämäki Janne
Metsämäki Janne
-
Murto Katarina
Murto Katarina
-
Niemi Petri
Niemi Petri
Opinto-ohjaaja, Puropellon koulu
Näätsaari Sinikka
Näätsaari Sinikka
Sosiaaliasioiden päällikkö, SAK
Perimäki Raili
Perimäki Raili
Työympäristöasiantuntija, SAK
Rasinaho Kirsi
Rasinaho Kirsi
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK
Ristelä Pekka
Ristelä Pekka
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Rönni-Sällinen Annika
Rönni-Sällinen Annika
Johtaja, SAK
Siekkinen Saana
Siekkinen Saana
Työelämäasioiden johtaja, SAK
Tanska Minna
Tanska Minna
-
Tiensuu Alli
Tiensuu Alli
Korkeakouluharjoittelija, SAK
Tukiainen Matti
Tukiainen Matti
Työ- ja elinkeinojohtaja, SAK
Väänänen Pirjo
Väänänen Pirjo
Työllisyysasioiden päällikkö, SAK