Kilpailukiellot ja salassapitosopimukset eivät kuulu duunareille

KILPAILUKYKY
SOPIMINEN
LUOTTAMUS
TYÖEHDOT
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Annika Rönni-Sällinen | 30.11.2017 13:40

Yritykset liittävät yhä useammin työntekijöiden työsopimuksiin kilpailukieltoja ja vaativat salassapitosopimusten allekirjoittamista myös tilanteissa, joissa työntekijät tekevät tavallista suorittavaa työtä. Ajatellaan, että näistä voidaan vapaasti sopia mitä tahansa riippumatta työn luonteesta tai työntekijän asemasta.

Asia ei ole näin yksioikoinen. Työsuhteen aikaisen kielletyn kilpailevan toiminnan määrittelee työsopimuslaki, eikä sitä voida työsopimuksella laajentaa. Kilpailevan toiminnan kielto on osa työntekijän lojaliteettivelvollisuutta, mutta esimerkiksi osa-aikaisen työntekijän lojaliteettivelvollisuus on jo lähtökohtaisesti väljempi kuin kokoaikatyötä tekevän. Tähän vaikuttaa muun muassa perustuslaki, jonka mukaan jokaisella on oikeus hankkia elantonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.

Työntekijän lojaliteettivelvollisuuteen liittyy liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisemisen kielto työsuhteen aikana. Uusi liikesalaisuuslaki määrittelee jatkossa myös tällaisen työsopimuslaissa tarkoitetun liikesalaisuuden, jota työntekijä ei saa ilmaista.

HS:ssä 6.11. julkaistun pizzeriatyöntekijöitä koskevan jutun faktalaatikon mukaan SAK pelkää, ettei työntekijä voi uuden lain myötä enää kertoa liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia teknisiä tietoja edes ammattiliiton juristille. SAK ei tällaista pelkää, eikä EU:n liikesalaisuusdirektiivi, johon jutussa viitataan, sellaista edellytä.

Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä vain erityisen painavasta syystä. Syyn painavuutta arvioitaessa on huomioitava muun muassa työntekijän asema ja tehtävät. Ellei erityistä syytä ole, on kilpailukieltosopimus mitätön.

Kilpailukieltosopimuksen käyttäminen esimerkiksi HS:n jutun mukaisissa ravintolatyöntekijöiden työsopimuksissa vaikuttaa työsopimuslain vastaiselta, kuten AVIn tarkastajakin jutussa toteaa. Se, että lakimies on sopimuksen tehnyt, ei tee sopimuksesta lainmukaista.

Salassapitosopimusten osalta oikeudellinen tilanne on epäselvempi. Hallitus on nimittänyt selvitysmiehen selvittämään salassapitosopimusten yleisyyttä, mitä SAK pitää hyvänä asiana. Olisikin tärkeää saada myös salassapitosopimuksia koskeva säännös työsopimuslakiin ja vahvistaa oikeuskirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä siitä, ettei salassapitosopimuksiakaan saa käyttää ilman erityisen painavia syitä.

On suorastaan hävytöntä, että samaan aikaan, kun työnantajat tarjoavat työntekijöille nollatuntisopimuksia tai osa-aikatyötä vähillä työtunneilla ja pienellä palkalla, ne myös pyrkivät estämään työntekijöiden työllistymistä muiden yritysten palveluksessa.

SAK perääkin työnantajien – niin yritysten kuin työnantajajärjestöjen – vastuuta huolehtia sopimusehtojen laillisuudesta ja kohtuullisuudesta. Työntekijät valitettavasti itse harvoin uskaltavat kyseenalaistaa heiltä edellytettyjen sopimusehtojen kohtuullisuutta tai pätevyyttä.

Annika Rönni-Sällinen
johtaja
Twitter @RonniSallinen

Kirjoitus on julkaistu lyhennettynä Helsingin Sanomissa 9. marraskuuta 2017.

KOMMENTOI JA KESKUSTELE AIHEESTA

0 kommenttia

Kirjoittajat

Antila Juha
Antila Juha
Kehittämispäällikkö, SAK
Björkbacka Pia
Björkbacka Pia
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Bergholm Tapio
Bergholm Tapio
Erikoistutkija, SAK
Eloranta Jarkko
Eloranta Jarkko
Puheenjohtaja, SAK
Glantz Tuuli
Glantz Tuuli
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK
Haapakoski Jukka
Haapakoski Jukka
Toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö
Harjula Eija
Harjula Eija
Järjestöpäällikkö, SAK
Hellsten Jari
Hellsten Jari
Lakimies, SAK
Heinikoski Mikko
Heinikoski Mikko
Koulutusasioiden päällikkö
Hievanen Sauli
Hievanen Sauli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Huutola Matti
Huutola Matti
Järjestöjohtaja, hallituksen vpj., SAK
Jouhki Hannu
Jouhki Hannu
Johtaja, SAK
Juntunen Riitta
Juntunen Riitta
Tutkimusasiantuntija, SAK
Järvinen Harri
Järvinen Harri
Yhteyspäällikkö, SAK
Kallinen Kaija
Kallinen Kaija
-
Knape, Rina
Knape, Rina
Kesäduunari-infon päivystäjä 2015
Kokko Ismo
Kokko Ismo
Työehtoasiantuntija, SAK
Korhonen Auli
Korhonen Auli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Koskinen Mikko
Koskinen Mikko
-
Koskinen Timo
Koskinen Timo
Päälakimies. SAK
Kuusisto Aleksi
Kuusisto Aleksi
-
Kyntäjä Eve
Kyntäjä Eve
Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK
Laukkanen Erkki
Laukkanen Erkki
-
Laukkanen Jari
Laukkanen Jari
Opinto-ohjaaja, Pataluodon koulu
Lehmussaari Merja
Lehmussaari Merja
-
Lehto Anu-Tuija
Lehto Anu-Tuija
Lakimies, SAK
Lehto-Komulainen Katja
Lehto-Komulainen Katja
-
Lyly Lauri
Lyly Lauri
-
Metsämäki Janne
Metsämäki Janne
-
Murto Katarina
Murto Katarina
-
Niemi Petri
Niemi Petri
Opinto-ohjaaja, Puropellon koulu
Näätsaari Sinikka
Näätsaari Sinikka
Sosiaaliasioiden päällikkö, SAK
Perimäki Raili
Perimäki Raili
Työympäristöasiantuntija, SAK
Rasinaho Kirsi
Rasinaho Kirsi
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK
Ristelä Pekka
Ristelä Pekka
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Rönni-Sällinen Annika
Rönni-Sällinen Annika
Johtaja, SAK
Siekkinen Saana
Siekkinen Saana
Työelämäasioiden johtaja, SAK
Tanska Minna
Tanska Minna
-
Tiensuu Alli
Tiensuu Alli
Korkeakouluharjoittelija, SAK
Tukiainen Matti
Tukiainen Matti
Työ- ja elinkeinojohtaja, SAK
Väänänen Pirjo
Väänänen Pirjo
Työllisyysasioiden päällikkö, SAK