Hallitus uhkaa leikata järjestöjen yritysvastuutyöstä

HARMAA TALOUS
GLOBALISAATIO
KESTÄVÄ KEHITYS
VAIKUTTAMINEN
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Pia Björkbacka | 07.12.2017 10:39

Suomessa on tällä vuosikymmenellä käyty vilkasta keskustelua yritysten ihmisoikeus- ja verovastuusta. Kirittäjänä yritysten ja valtion suuntaan ovat toimineet pienet yritysvastuutyötä tekevät kansalaisjärjestöt, kuten Finnwatch, Eetti ja Attac.

Järjestöjen käynnistämällä julkisella keskustelulla on ollut suuri merkitys. Edelläkävijäyritykset ovat avanneet alihankintaketjujaan ja puuttuneet epäkohtiin arvoketjuissaan, mikä on vaikuttanut suotuisasti myös niiden brändiin.

Tuhansien työntekijöiden asema kehitysmaissa on parantunut ja tuotantoa on joskus jopa tuotu ihmisoikeuksia polkevista maista takaisin Suomeen. Myös aggressiivisen verosuunnittelun haitat tiedostetaan nyt entistä paremmin.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus ei tätä yhteiskunnallisesti tärkeää työtä ilmeisesti arvosta. Vuonna 2016 kaikilta kehitysyhteistyötä tekeviltä kansalaisjärjestöiltä leikattiin lähes puolet rahoituksesta. Yritysvastuujärjestöjen keskeinen tukimuoto jäädytettiin samalla, kun kehitysyhteistyön painopiste siirrettiin kehitystä edistävän yritystoiminnan rahoittamiseen.

Leikkaukset eivät jää tähän

Viime viikolla budjettikuulemisten aivan loppusuoralla kuulimme jälleen huonoja uutisia. Hallitus uhkaa siirtää viestintä- ja globaalikasvatustuen kokonaan pois järjestöiltä. Tulevaisuudessa tukea myöntäisi Opetushallitus kuntien ja yksityisten oppilaitosten globalisaatiohankkeisiin.

Aiemmin tällä tuella on rahoitettu muun muassa yritysvastuututkimusta ja -koulutusta. Vaikka koulujen globaalikasvatus on tärkeää, sitä ei tule rahoittaa leikkaamalla vielä lisää kansalaisjärjestöiltä.

SAK on huolissaan hallituksen kansalaisjärjestöjen rahoitusta koskevasta linjauksesta. On tärkeää tutkia, miten ihmisoikeudet toteutuvat niin Suomesta käsin toimivissa kansainvälisissä yrityksissä ja niiden alihankintaketjuissa kuin Suomeen tuotteita ostavien yritysten toimintaketjuissa.

Tässä järjestöillä on tärkeä rooli, sillä mikään muu taho ei tee tätä työtä näin tehokkaasti.

Kuluttajan pitää olla ostopäätöstä tehdessään varma, ettei tuote ole valmistettu pakko- tai lapsityöllä. Lisäksi kaikkialla maailmassa tehdystä työstä pitää maksaa työntekijälle elämiseen riittävä palkka ja työntekijöillä pitää olla oikeus järjestäytyä.

Järjestöjen tukeminen myös kansantalouden etu

Myös kansainvälisesti toimivien yritysten verosuunnittelua on voitava tutkia. Verosuunnittelu johtaa veropohjien vuotamiseen ja vaikuttaa näin merkittävästi myös palkansaajien asemaan ja hyvinvointivaltion rahoituspohjaan.  

Aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi yritysverokantoja on laskettu erityisesti kehittyneissä maissa. Tästä johtuen palkansaajat kantavat entistä suuremman osuuden verotaakasta samalla, kun yhteiskunnan tarjoamien palvelujen taso heikkenee.

Yritysvastuutyötä tekevien kansalaisjärjestöjen toiminnan turvaaminen on niin suomalaisten palkansaajien kuin yritysten ja kansantaloudenkin etu. Siksi toivomme, että hallitus harkitsee vielä esittämiään leikkauksia.

Pia Björkbacka
Elinkeinopoliittinen asiantuntija
Twitter @PiaBjorkbacka

Pia Björkbacka on myös valtioneuvoston asettaman kehityspoliittisen toimikunnan jäsen.

KOMMENTOI JA KESKUSTELE AIHEESTA

0 kommenttia

Kirjoittajat

Antila Juha
Antila Juha
Kehittämispäällikkö, SAK
Björkbacka Pia
Björkbacka Pia
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Bergholm Tapio
Bergholm Tapio
Erikoistutkija, SAK
Eloranta Jarkko
Eloranta Jarkko
Puheenjohtaja, SAK
Glantz Tuuli
Glantz Tuuli
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK
Haapakoski Jukka
Haapakoski Jukka
Toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö
Harjula Eija
Harjula Eija
Järjestöpäällikkö, SAK
Hellsten Jari
Hellsten Jari
Lakimies, SAK
Heinikoski Mikko
Heinikoski Mikko
Koulutusasioiden päällikkö
Hievanen Sauli
Hievanen Sauli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Huutola Matti
Huutola Matti
Järjestöjohtaja, hallituksen vpj., SAK
Jouhki Hannu
Jouhki Hannu
Johtaja, SAK
Juntunen Riitta
Juntunen Riitta
Tutkimusasiantuntija, SAK
Järvinen Harri
Järvinen Harri
Yhteyspäällikkö, SAK
Kallinen Kaija
Kallinen Kaija
-
Knape, Rina
Knape, Rina
Kesäduunari-infon päivystäjä 2015
Kokko Ismo
Kokko Ismo
Työehtoasiantuntija, SAK
Korhonen Auli
Korhonen Auli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Koskinen Mikko
Koskinen Mikko
-
Koskinen Timo
Koskinen Timo
Päälakimies. SAK
Kuusisto Aleksi
Kuusisto Aleksi
-
Kyntäjä Eve
Kyntäjä Eve
Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK
Laukkanen Erkki
Laukkanen Erkki
-
Laukkanen Jari
Laukkanen Jari
Opinto-ohjaaja, Pataluodon koulu
Lehmussaari Merja
Lehmussaari Merja
-
Lehto Anu-Tuija
Lehto Anu-Tuija
Lakimies, SAK
Lehto-Komulainen Katja
Lehto-Komulainen Katja
-
Lyly Lauri
Lyly Lauri
-
Metsämäki Janne
Metsämäki Janne
-
Murto Katarina
Murto Katarina
-
Niemi Petri
Niemi Petri
Opinto-ohjaaja, Puropellon koulu
Näätsaari Sinikka
Näätsaari Sinikka
Sosiaaliasioiden päällikkö, SAK
Perimäki Raili
Perimäki Raili
Työympäristöasiantuntija, SAK
Rasinaho Kirsi
Rasinaho Kirsi
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK
Ristelä Pekka
Ristelä Pekka
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Rönni-Sällinen Annika
Rönni-Sällinen Annika
Johtaja, SAK
Siekkinen Saana
Siekkinen Saana
Työelämäasioiden johtaja, SAK
Tanska Minna
Tanska Minna
-
Tiensuu Alli
Tiensuu Alli
Korkeakouluharjoittelija, SAK
Tukiainen Matti
Tukiainen Matti
Työ- ja elinkeinojohtaja, SAK
Väänänen Pirjo
Väänänen Pirjo
Työllisyysasioiden päällikkö, SAK