Ei yllätyksiä riihestä, työttömille kiristyksiä

TALOUS
PERHE JA TYÖ
SOSIAALITURVA
PALKKANEUVOTTELUT
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Jarkko Eloranta | 01.09.2017 11:41

Hallituksen budjettiriihen suurin yllätys oli tällä kertaa ehkä sen loppuminen jo hyvissä ajoin torstaina. Suuria uusia avauksia riihestä ei saatu, mutta myönteisiä asioita sieltä löytyy koko joukko.

Talouden kasvaessa ja korkeasuhdanteen vahvistuessa on tietysti mukavampaa ja helpompaa tehdä talousarvioesitystä kuin niukkuutta jaettaessa. Työttömille budjettiesitys tuo kuitenkin kiristyksiä aktiivimallin muodossa jo aikaisempien leikkausten päälle.

Palkansaajapuolella odotettiin hallituksen veropäätöksiä. Kiky-sopimuksessa sovitut maksusiirrot työnantajilta työntekijöille jatkuvat. Ilman verojen keventämistä työn verotus olisi kiristynyt.

Ostovoiman myönteinen kehitys vaatii myös oikeita työnantajan maksamia palkankorotuksia.

Budjettiriihen alla pääministeri ja valtiovarainministeri kävivät debattia julkisuudessakin, onko lisäkevennys tarpeen vai ei. Lopputulos oli, että veroja kevennetään 270 miljoonalla eurolla, joka on mittaluokaltaan taloustilanteeseen sopiva kompromissi. Pientä vetoapua ostovoimalle tuli myös työttömyysvakuutusmaksusta, joka palkansaajille nousee ensi vuonna 0,3 prosenttia eikä 0,4 prosenttia, kuten aikaisemmin oli arveltu.

Veropäätöksen toivotaan siivittävän maltillista palkkasopimista, mutta ostovoiman myönteinen kehitys vaatii myös oikeita työnantajan maksamia palkankorotuksia. Palkanmaksuvaraa työnantajille onkin kertynyt työn sivukulujen alennuksista ja kohenevasta tuottavuudesta.

Työllisyyden kohentaminen on korkealla hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen asialistalla. Iso päätös naisten työllisyyden ja työmarkkina-aseman parantamisesta syntyi, kun hallitus päätti käynnistää perhevapaiden uudistamisen. Uudistamiselle asetettiin koko joukko reunaehtoja, mutta myönteisesti asiaa tulkiten annetuista rakennuspuista on mahdollista saada aikaan hyvä uudistus.

Nykyinen järjestelmä on osasyy siihen, että naiset jäävät pitkäksi aikaa kotiin hoitamaan lapsia, joka näkyy sitten heidän työllisyydessään, palkoissaan, urakehityksessään ja lopulta eläkkeissään. Perhevapaat myös jakautuvat varsin epätasaisesti miesten ja naisten välillä, varsinkin kotihoidontuki. Jatkossa isien osuutta perhevapaiden käytöstä on kasvatettava ja siihen ei välttämättä pelkkä valinnanvapaus riitä – pientä pakkoakin tarvitaan.

Perhevapaiden uudistaminen pitäisi hallituksen linjausten mukaisesti tehdä kustannusneutraalisti ja yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Työnantajat ja työntekijät ovat maksajia ansiosidonnaisissa perhevapaissa ja siksi on enemmän kuin perusteltua tehdä uudistus kolmikantaisesti työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Perhevapaiden uudistamisen rinnalla on arvioitava koko ajan muutoksia myös työelämään, jotta se olisi nykyistä perheystävällisempää, jotta perhevapaille jääminen olisi nykyistä hyväksyttävämpää ja turvallisempaa työntekijälle ja jotta työajat joustaisivat työntekijän tarpeiden mukaisesti. Varhaiskasvatukseen panostamista ei myöskään ole syytä unohtaa. Ensimmäinen teko pitäisi olla subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen.

Jarkko Eloranta
SAK:n puheenjohtaja
@ElorantaJa

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Suomenmaassa 1. syyskuuta.

KOMMENTOI JA KESKUSTELE AIHEESTA

0 kommenttia

Kirjoittajat

Antila Juha
Antila Juha
Kehittämispäällikkö, SAK
Björkbacka Pia
Björkbacka Pia
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Bergholm Tapio
Bergholm Tapio
Erikoistutkija, SAK
Eloranta Jarkko
Eloranta Jarkko
Puheenjohtaja, SAK
Glantz Tuuli
Glantz Tuuli
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK
Haapakoski Jukka
Haapakoski Jukka
Toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö
Harjula Eija
Harjula Eija
Järjestöpäällikkö, SAK
Hellsten Jari
Hellsten Jari
Lakimies, SAK
Heinikoski Mikko
Heinikoski Mikko
Koulutusasioiden päällikkö
Hievanen Sauli
Hievanen Sauli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Huutola Matti
Huutola Matti
Järjestöjohtaja, hallituksen vpj., SAK
Jouhki Hannu
Jouhki Hannu
Johtaja, SAK
Juntunen Riitta
Juntunen Riitta
Tutkimusasiantuntija, SAK
Järvinen Harri
Järvinen Harri
Yhteyspäällikkö, SAK
Kallinen Kaija
Kallinen Kaija
-
Knape, Rina
Knape, Rina
Kesäduunari-infon päivystäjä 2015
Kokko Ismo
Kokko Ismo
Työehtoasiantuntija, SAK
Korhonen Auli
Korhonen Auli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Koskinen Mikko
Koskinen Mikko
-
Koskinen Timo
Koskinen Timo
Päälakimies. SAK
Kuusisto Aleksi
Kuusisto Aleksi
-
Kyntäjä Eve
Kyntäjä Eve
Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK
Laukkanen Erkki
Laukkanen Erkki
-
Laukkanen Jari
Laukkanen Jari
Opinto-ohjaaja, Pataluodon koulu
Lehmussaari Merja
Lehmussaari Merja
-
Lehto Anu-Tuija
Lehto Anu-Tuija
Lakimies, SAK
Lehto-Komulainen Katja
Lehto-Komulainen Katja
-
Lyly Lauri
Lyly Lauri
-
Metsämäki Janne
Metsämäki Janne
-
Murto Katarina
Murto Katarina
-
Niemi Petri
Niemi Petri
Opinto-ohjaaja, Puropellon koulu
Näätsaari Sinikka
Näätsaari Sinikka
Sosiaaliasioiden päällikkö, SAK
Perimäki Raili
Perimäki Raili
Työympäristöasiantuntija, SAK
Rasinaho Kirsi
Rasinaho Kirsi
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK
Ristelä Pekka
Ristelä Pekka
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Rönni-Sällinen Annika
Rönni-Sällinen Annika
Johtaja, SAK
Siekkinen Saana
Siekkinen Saana
Työelämäasioiden johtaja, SAK
Tanska Minna
Tanska Minna
-
Tiensuu Alli
Tiensuu Alli
Korkeakouluharjoittelija, SAK
Tukiainen Matti
Tukiainen Matti
Työ- ja elinkeinojohtaja, SAK
Väänänen Pirjo
Väänänen Pirjo
Työllisyysasioiden päällikkö, SAK