Verotus sorsii palkkatyötä

VEROTUS
PALKKAUS
TALOUS
Blogi: Jakovara | Kirjoittaja: Ilkka Kaukoranta | 17.08.2017 14:25
37

Suomen Yrittäjät on johdonmukaisesti levittänyt väitettä, että yrittäjien verotus olisi kireämpää kuin palkansaajien (esim. tässä). Tulkintaansa työnantajajärjestö on päässyt sivuuttamalla palkoista perittävät työnantajamaksut kokonaan.

Oikeamman tuloksen saa vertailemalla verokiilaa kokonaisuutena. Silloin on selvää, että työsuhteessa tehdyn työn verotus on kireämpää kuin yrittäjillä. Verotus siis suosii yrittäjyyttä ja sorsii palkansaajia.

Verotus suosii yrittäjyyttä ainakin neljällä tapaa

1. Palkkatyön sosiaaliturvamaksut ovat kokonaisuutena kovemmat, kun huomioi myös työnantajamaksut.

Palkkatyössä sosiaaliturvamaksut aiheuttavat selvästi isompaa verokiilaa kuin yrittäjätyössä.

Vertailua vaikeuttaa, että palkkatyössä sosiaaliturvamaksut jakautuvat palkansaaja- ja työnantajamaksuihin. Sen takia pelkkään henkilöverotukseen keskittyminen johtaa harhaan. Verokiilan kannalta ratkaisevia ovat kaikki ne pakolliset maksut ja verot, jotka pienentävä työn tekijän nettotuloja suhteessa asiakkaan maksamaan hintaan.

Kun huomioidaan sosiaaliturvamaksut kokonaisuutena, maksuprosentit ovat palkansaajilla kovempia kuin yrittäjillä. Eroa tulee myös siitä, että yrittäjät voivat halutessaan alivakuuttaa itsensä. Vakuuttaminen on yrittäjille osin vapaaehtoista ja pakollisessa eläkevakuutuksessakin yrittäjä voi käytännössä valita todellista palkkaa matalamman YEL-työtulon.

2. Yrittäjävähennys keventää yrittäjätyön verotusta

Tänä vuonna voimaan tullut yrittäjävähennys keventää yrittäjien tuloverotusta suhteessa palkansaajiin. Yrittäjävähennyksen myötä yrittäjätoiminnan tuloksesta vähennetään viisi prosenttia ennen tuloverotusta. Sen merkitys korostuu erityisesti suuremmissa tuloluokissa, joissa progressiivinen verotus on kireämpää.

3. Alhaisilla tulotasoilla arvonlisäveron alarajahuojennus keventää yrittäjätyön verotusta.

Pienituloisimpien kohdalla arvonlisäverotuksen alarajahuojennus käytännössä keventää yrittäjien verotusta suhteessa palkkatyöhön. Alarajahuojennuksen piiriin pääsee, jos liikevaihto on alle 30 000 euroa vuodessa.

Työnantajayritykset ovat sen verran isoja, että ne eivät yleensä pääse alarajahuojennuksen piiriin. Sen takia palkkatyön osalta maksetaan täyttä arvonlisäveroa.

Sen sijaan yksinyrittäjän toiminta voi olla sen verran pienimuotoista, että alarajahuojennuksen takia ei makseta täyttä tai välttämättä ollenkaan arvonlisäveroa. Jos arvonlisäverotuksen alarajaa nostaisi, kuten jotkut poliitikot vaativat, entistä suurempi osa yrittäjistä säästyisi arvonlisäverolta, jolloin ero palkka- ja yrittäjätyön verotuksen välillä kasvaisi entisestään.

4. Osinkojen verotus on usein palkkaverotusta kevyempää.

Sen lisäksi että yrittäjävähennys tekee ansiotuloverotuksen yrittäjille kevyemmäksi kuin palkansaajilla, yrittäjällä on mahdollisuus muuntaa osa tuloistaan kevyemmin verotetuiksi osingoiksi. Yhdistämällä palkka- ja osinkotuloa yrittäjä voi optimoida itselleen matalamman verotuksen kuin mitä se olisi, jos hän nostaisi tulot pelkästään ansiotuloina. Listaamattomien yritysten osinkoverotusta tulisikin kiristää yritysverotuksen asiantuntijaryhmän suositusten mukaisesti.

Palkkatyön verotus kireämpää kuin yrittäjillä

Kohti neutraalia verotusta

Syrjimällä palkkatyötä ja kannustamalla yrittäjiksi verotus ohjaa päätöstä työntekomuodosta.

Yrittäjyys on usein hieno asia, mutta useimmat ihmiset ovat tuottavampia palkansaajina. Työnantajayrityksessä toimiminen mahdollistaa erikoistumisen ja keskittymisen juuri siihen tekemiseen, missä kukin on parhaimmillaan. Tuottavuus kärsii, jos verotus ohjaa yrittäjiksi sellaisia ihmisiä, joille palkansaajana toimiminen olisi luontevinta.

Verotuksessa kaikki työ pitää asettaa samalle viivalle.

Sorsiiko verotus palkansaajaa? - Työnteon kannustimet

Ilkka Kaukoranta
SAK:n pääekonomisti
@ikaukora

KOMMENTOI JA KESKUSTELE AIHEESTA

39 kommenttia
Jake kommentoi
18.08.2017 11:13

Miten yrittäjä voi nostaa osinkoja jos yrityksessä ei ole omaisuutta? Esimerkkisi ovat aika yksioikoisia.

18.08.2017 11:13
reviisori kommentoi
18.08.2017 11:31

Kyllä yrittämisessä ylipäätään on vähän isommista riskeistäkin kyse ja ne tulisi myös ottaa näissä laskelmissa huomioon. Jos yrittäjä saa jotain enemmän on hän yleensä siihen liittyen ottanut yrittäjäriskiä. Myös - oletko ottanut huomioon että yrittäjä tekee yleensä pitempää päivää kuin palkollinen

18.08.2017 11:31
Pera kommentoi
18.08.2017 12:25

Sama yrittäjä ei voi (ainakaan samasta yrityksestä) nostaa sekä osinkoa että käyttää yrittäjävähennystä, koska se ei koske osakeyhtiöitä vaan on nimenomaan tehty tasoittamaan yritysmuotojen eroja. Tekstissä on iloisesti sekoitettu kaikenlaisia yrityksiä ja erilaisia liikevaihtoja.

18.08.2017 12:25
Aki kommentoi
18.08.2017 12:25

Tässä esimerkissä ei oteta huomioon sitä pientä yksityiskohtaa, että yrittäjänä voi päästä tuohon 30 000 euron lähtötilanteeseen, mutta samasta hommasta palkollisena maksettaisiin alle puolet. Esimerkiksi siivouspalveluissa työehtosopimusten mukaiset tuntiansiot ovat jossain 11-13 euron paikkeilla. Yrittäjänä puhutaan ihan eri summista. Yllättävää että SAK näin kehottaa ihmisiä siirtymään yritysten palvelukseen ja omia ansioitaan pienentämään.

18.08.2017 12:25
Laskin käteen kommentoi
18.08.2017 12:32

Melko pieni on tuo korvaus joka pitää sisällään myös hallinnolliset kulut. Olisi myös kummallista, jos yrityksen tulo olisi niin pieni, ettei se pysty tarvittaessa työllistämään. Jos työntekijä sairastuu, se maksaa yritykselle paljon enemmän kuin tuon 110€/kk. Yrittäjä huolehtii myös itse omasta koulutuksesta ja sosiaalinen turva on melko olematon, eikä kukaan voi suoraan tehdä kaikkea puolesta.

18.08.2017 12:32
anssiman kommentoi
18.08.2017 12:37

Aika harva tällä 4 prosenttiyksikön marginaalilla vaihtaa palkkatyötä yrittäjyyteen. Ero ei kompensoi yrittäjyyden riskejä esim. sairauspäivien tai lasten sairauspäivien osalta. Perheellisillä ne ovat kuitenkin arkipäivää. Toivon kuitenkin, että pienyrittäjiä rantautuisi myös perinteisille toimialoille. Ainakin it-/ohjelmistotekniikan parissa työskenteleville noita mahdollisuuksia on alettu tarjota kun palkkatyösuhteeseen ei löydy päteviä hakijoita.

18.08.2017 12:37
Jaajo kommentoi
18.08.2017 12:37

Yrittäjyyteen pitäisi suomessa kannustaa huomattavasti enemmän kuin tällä hetkellä. Yrittäjyys vaatii aina riskinottoa joten myös käteen jäävä palkan kuuluukin olla suurempi kun palkkatyötä tekevällä. Yrittäjyys luo työpaikkoja joita suomi kipeästi kaipaa.

18.08.2017 12:37
Marko kommentoi
18.08.2017 12:46

Nyt tuli tehtyä pääekonomistille "osaamiskartoitus" ja hylättyä pukkaa. Ei yrittäjä voi poimia noita kaikkia rusinoita pullasta yhdessä yritysmuodossa, ja jos siihen palkataan vielä työntekijä, maksaa hän sitten myös työntekijänkin maksuja. Entä eläke, jos maksaa minimi yeliä, niin myös eläkä on olematon, joten jos jaetaan pidemmälle aikavälille ansiot niin.......

18.08.2017 12:46
Älytön kirjoitus kaikin puolin kommentoi
18.08.2017 12:55

Palkkatyön sosiaaliturvamaksut ovat kovemmat. Työnantaja, eli yrittäjä maksaa niistä ison osan. Yrittäjä voi halutessaan (eli pakon sanelemana) alivakuuttaa itsensä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että eläkekertymää ei tule, eikä sairaslomalle ole varaa jäädä. Yrittäjien ja palkkatyöläisten sairaslomia voi vertailla tilastokeskuksen sivuilta. On yllättävää, kuinka paljon terveempää porukkaa yrittäjät ovat. Lisäksi suosittelisin kirjoittajaa tutustumaan yritystoiminnan perusteisiin. Liikevaihdosta käteen jäävä nettotulo ei ole sama asia kuin liikevaihto miinus (alv+sotumaksut+verot). Jos näin olisi, maa olisi lienee täynnä yrittäjiä.

18.08.2017 12:55
Yrittäjä kommentoi
18.08.2017 13:01

On nyt kyllä pääekonomistilta mennyt vellit ja puurot sekaisin. Iloisesti sotketaan henkilöyrittäjät ja yhtiön kautta itsensä työllistävät. Ja joka kohdasta noukitaan se parhain mahdollinen vaihtoehto. Ei toimi noin oikeassa elämässä.

18.08.2017 13:01
Olli kommentoi
18.08.2017 13:41

Haastan bloggarin mielipiteen että "Työnantajayrityksessä toimiminen mahdollistaa erikoistumisen ja keskittymisen juuri siihen tekemiseen, missä kukin on parhaimmillaan". Todellisuudessa asia on juuri päinvastoin: Työnantajayrityksissä hukataan erittäin paljon työaikaa kaikenlaiseen lisäarvoa tuottamattomaan organisaatiohumppaan, tarpeettomaan palaverointiin, ja työnkuvat riippuvat usein enemmän tittelistä kuin siitä missä kukin todellisessa olisi paras. Blogistin ylenkatsomalla yrittäjällä sen sijaan ei ole varaa hukata aikaansa tuottamattomaan toimintaan, vaan yrittäjä kohdistaa aikansa siihen mikä tuottaa liikevaihtoa.

18.08.2017 13:41
Kimi kommentoi
18.08.2017 13:44

Kumpi huolehtii toisesta ja kumpi kantaa riskit? Ansainta on oikeutettu, ei ole työtä jos ei ole yrittäjiä. Suppea näkemys ja populistinen.

18.08.2017 13:44
Timpuri kommentoi
18.08.2017 13:46

Unohdit iloisesti ehdottaa, että myös tekemätön työ on syytä asettaa samalle viivalle. Yrittäjän ei kuulu maksaa tekemättömästä työstä - eli esim. työtekijän sairaspäiviltä yhtään mitään.

18.08.2017 13:46
Harri Markkula kommentoi
18.08.2017 14:01

Ovatko yrittäjä ja työntekijä tasa-arvoisia myös siinä tilanteessa, että työ loppuu. Tarkoitan siis työttömyyskorvausta. Ns. epätyypillisen työn teettämisen (= ei työsuhteessa tehtävän) määrä tulee jatkossakin lisääntymään verrattaessa tätä työsuhteessa tehtävän työn määrään, mikäli asenteet eivät muutu. Toisin sanoen verotus ei suinkaan sorsi palkansaajaa, vaan palkansaaja maksaa veroissaan eduista, joita vain palkansaaja saa.

18.08.2017 14:01
Ismo kommentoi
18.08.2017 23:07

Tämähän on aivan oikein; ei yrittäjää ja palkansaajaa voi laittaa samalle viivalle. Toisella on taloudellinen panos riskinä toisella ei mitään. Riskinotosta pitää saada tuottoa, eihän yrittämisessä ole muuten mitään järkeä. Korkea riski - korkea tuotto, näin se markkina talous pyörii. Mielestäni juttu on aika kaukaa haettu ja jo ajatuksenakin irrelevantti.

18.08.2017 23:07
Hohoi! kommentoi
19.08.2017 03:27

Jos laskelmasi ylipäätään pitää paikkansa? Yrittäjän riskiä ette tietenkään kerro, ettekä ota huomioon. Samoin vaille jää sairastumiset ja siitä maksaminen. Työajan pituudest et ole moksiskaan...ai niin, kikyhän toi karmeat 4 minuuttia työaikaa lisää päivään. Aika yksipuolista, mutta niinhän se on vasemmistostolla tapana esittääkin. Niin, kerro nyt että tässä olikin vain verotus esillä. Tyhjä koko juttu. Kokeileppa yrittäjyyttä niin tiedät missä mennään.

19.08.2017 03:27
Tetu kommentoi
19.08.2017 10:32

Kaukorannan vertaus Yrittäjä Palkansaaja. näkee ettei Kaukoranta ymmärrä yrittämisetä mitään puhuu silti kuin olisi vailla alaleukaa. Muka asian tuntevasti. Olepas ensin Suomessa Yrittäjänä yli 40 vuotta sitten vasta tiedät miten asiat todella menee.

19.08.2017 10:32
tottako tosiaan ? kommentoi
19.08.2017 11:10

En osta tätä laskelmaa lainkaan. Miten huomioidaan YEL ja eläkekertymä, jotka yrittäjän pitää itse huomioida ja hoitaa. Erityisesti kuitenkin peräänkuuluttaisin noiden lukujen laskentatapaa. Se ei avaudu minulle ollenkaan, vaikka olen ollut 20 vuotta yrittäjänä ja tunnen sivukuluprosentit jne.

19.08.2017 11:10
Hämmentynyt kommentoi
19.08.2017 12:16

Tässä pari kysymystä jotka kirjoituksesi nostaa esiin: Jos työntekijäpuolelle annetaan samanlainen verotuskohtelu kuin yrittäjille, niin suostuvatko työntekijät luopumaan kokonaan sosiaaliturvastaan ja onko samalla ok, että jokainen työntekijä maksaa jatkossa itse omat työkalunsa, koulutuksensa ja järjestää itselleen oman työterveyshuollon? Jos työntekijäpuolelle annetaan samanlainen verotuskohtelu kuin yrittäjille, niin suostuvatko työntekijät siihen, että työntekijä huolehtii jatkossa itse eläketurvansa kartuttamisesta? Jos työntekijäpuolelle annetaan samanlainen verotuskohtelu kuin yrittäjille, niin onhan ok, että palkkaa ei makseta lainkaan sellaisina kuukausina, kun myynti on ollut odotettua vähäisempää? Jos työntekijäpuolelle annetaan samanlainen verotuskohtelu kuin yrittäjille, niin suostuvatko työntekijät siihen, että töissä ollaan käytännössä 24/7/365 eikä työaikaa erotella vapaa-ajasta eikä loma-ajalta saa palkkaa? Jos työntekijäpuolelle annetaan samanlainen verotuskohtelu kuin yrittäjille, niin onhan ok, että huonoina aikoina työntekijät ottavat henkilökohtaista lainaa ja antavat esimerkiksi oman kotinsa pankille vakuudeksi, jotta firma pysyy pystyssä?

19.08.2017 12:16
Pekkis kommentoi
19.08.2017 12:27

Asetetaan vain samalle viivalle. Myös saikut ja lomat. ja nousut sekä laskut. Huonona vuonna maksetaan palkkaa huonosti ja parempana vuonna paremmin. Kannatan ehdottomasti samalle viivalle laittamista - mutta kaikilta osin sitten.

19.08.2017 12:27
Katja kommentoi
19.08.2017 13:15

Entäpä jos laitettaisiin samalle viivalle molemmat- siis kaikkine velvollisuuksineen myös- ja niin, että ulkopuolinen, vaikkapa joku asiat oikeasti tietävä, tunteva viranomainen, tarkistaisi, että todella kaikki samalla viivalla. Näin saataisiin vertailukelpoinen oikea tieto. Nyt on otettu poimintoja sieltä, täältä, tarkoitushakuisesti. Uskaltaisiko joku oikeasti laittaa kunnon, totuudenmukaisen vertailun?

19.08.2017 13:15
Hämmentynyt kommentoi
19.08.2017 17:45

Siis, jos oikein ymmärsin tuo on ekonomin kynästä. Jos ekonomikoulutuksella saadaan noin puusilmäisiä ekonomeja, koko koulutuksen olemassaolon perusteita tulee tarkastella todella kriittisesti. Jos ei ole yrittäjiä, ei ole myöskään palkansaajia. Palkansaaja ei jaa yrittäjän riskiä. Ja tuolla esimerkin mukaisella myynnillä ei kukaan yrittäjä voi palkata ketään. Jo riski myynnin pienenemisestä on ylivoimainen yrittäjän kannettavaksi, silti yrittäjän olisi maksettava sama palkka ja mentävä konkurssiin. Kaiken kaikkiaan aika puusilmän on SAK palkannut ja varmaan hyvällä palkalla jonka palkan maksavat lliiton jäsenet eli palkansaajat.

19.08.2017 17:45
oskari2017 kommentoi
19.08.2017 19:09

Yrittäjän kannalta työsuhteisiin liittyvät sivukulut ovat jo ylittäneet kohtuullisuuden rajan. Yrityksessämme ei enää 3 vuoteen ole otettu työsuhteeseen työntekijöitä. Nykytilanne vaikuttaa siten että pienyritykset eivät voi enää tarjota tekijöille palkkatyötä. Ja toisaalta, onkohan niin että yrityksen perustehtävänä ei olekaan työllistää ihmisiä?

19.08.2017 19:09
Mika kommentoi
19.08.2017 19:32

Uskomatonta roskaa tämä postaus. Yrittäjä kantaa riskit, työllistää ja painaa niska limassa Palkansaaja tekee työtä katetussa pöydässä yrittäjän bisnesidealla, turvattuna monella lailla Hyvä SAK

19.08.2017 19:32
Heikki kommentoi
19.08.2017 23:18

Mielestäni kannanotto on selkeä provokaatio. Mielelläni keskustelisin pääekonomistin kanssa ihan kasvotusten. Miten tälläinen keskustelu edesauttaa esim työmarkkinasopua vai onko sitä tarkoituskaan olla?

19.08.2017 23:18
Yrittäjänä vuodesta -97 kommentoi
20.08.2017 01:42

Aivan loistava kirjoitus (tosin faktat aivan pielessä mutta antaa olla..) jos kerta verotus suosii yrittäjiä niin eikun yrittäjäksi kaikki muutkin! Tervetuloa elämään ilman maksullisia lomia, elämään missä joku muu aikuinen ei huolehdikkaan SINUN elämästä, vaan sinun pitää ihan itse hankkia töitä ja yrittää saada siitä kohtuullinen korvaus. Mielestäni aivan LOISTAVA idea! Olen vuosien varrella katsellut niin monen elintasotyöttömän ja palkkatyössä olevan vellihousun paapomista että olisi aikakin että aikuiset ihmiset laitetaan kantamaan ihan ITSE vastuu omasta elämästään. Joko hankit ITSE töitä josta voit laskuttaa tai sitten olet ilman, mutta YHTEISKUNTA EI OLE VELVOLLINEN SINUA ELÄTTÄMÄÄN AIKUINEN IHMINEN!!

20.08.2017 01:42
Kalevi Lystimäki kommentoi
20.08.2017 11:26

"Vertailua vaikeuttaa, että palkkatyössä sosiaaliturvamaksut jakautuvat palkansaaja- ja työnantajamaksuihin." Nuo työmantajamaksuthan ovat juuri yrittäjältä pois. Bruttopalkka on se mistä sovitaan ja muut kulut ovat lisäkuluja. Suurin osa niistä on eläkemaksua mikä menee todellisuudessa meidän eläkeläisten eläkkeen maksamiseen suoraan. Niitä minäkin nautin joka kuukausi. Tel-maksuista vain parikymmentä % kerryttää palkansaajan eläkerahastoa. Velkavipu on liian suuri. Aikanaan laskettiin että eläkkeellä eletään keskimäärin 5 vuotta. Nyt olen käyttänyt omat tel-varat ja menossa on jo kolmannen sellaisen tel-maksajan säästöt joka on kuollut juuri eläkeiän kynnyksellä!

20.08.2017 11:26
Surullinen kommentoi
20.08.2017 11:36

Miksi, oi miksi SAK ja muut AY-liikkeet jatkavat provokatiivista vastakkainasettelua. Suomen eli meidän pienten ihmisten etu ei ole jatkuva vastakkainasettelu ja toisten nokkiminen. Voisimmeko yrittää puhaltaa yhteen hiileen ja miettiä mikä olisi meidän kaikkien ja kokonaisuuden kannalta parasta. Tulen surulliseksi, kun SAK:n ekomoni syöttää tällaisia puolitotuuksia, yrittäen saada jäsenistönsä yrittäjiä vastaan. Yritys ja kaikki yrityksen ihmiset (yrittäjä ja työntekijät) voivat paremmin kun yritämme ymmärtää toisiamme ja meillä on yhtenevä päämäärä. Suurin osa yrittäjistä tekee itse töitä paljon, mutta he myös arvostavat ja tahtovat työntekijöidensä parasta. Tällaiset puheet heikentävät kaikken asemaa, kun ruokitaan turhaa eripuraa. En ymmärrä SAK:ta!

20.08.2017 11:36
Kalevi Lystimäki kommentoi
20.08.2017 11:38

Osinkojen verotus. Osinko ei ole palkkatyöhön verrattavaa tuloa. Parempi vertailukohta on verotetuista tuloista elinkustannusten jälkeen kartutettu säästötili tai osakesijoitukset. Eli pitäisi puhua korkojen tuloutuksista. Ei ole olemassa järkevää syytä verrata osinkoja palkkaan. Palkansaajat ovat monesti itse osakesäästäjiä. Ymmärrän kyllä että ekonomistin omatuntoa täytyy venyttää palkan maksajan suuntaan.

20.08.2017 11:38
Olli kommentoi
20.08.2017 21:12

Ei ymmärrä - noinkin muka fiksu kaveri, eikä tiedä oikeastaan yhtään mitään....

20.08.2017 21:12
Mika kommentoi
21.08.2017 06:52

Kyllä SAK: n dinosaurukset taas kujalla kuin katukissat. Puolitotuuksia ja vääristeltyjä totuuksia ja asiavirheitä koko juttu täynnä. Siinä vaiheessa kun palkkatyöläiset suostuvat töihin ilman ennakkoon määriteltyä työaikaa, joka voi olla esim 100h viikossa, kuten minulla ja useilla kollegoilla, ilman ennalta määrättyä lomaoikeutta, lomat pidetään jos on vara tai aikaa. -palkka maksetaan jos yrityksellä on rahaa maksaa palkkaa ja sen mukaan miten yritys tuottaa, voi alkaa sättimään yrittäjiä. Ja silloinkin vain soi tapauksessa, että tietää mistä puhuu.

21.08.2017 06:52
Pekkuli kommentoi
21.08.2017 08:18

Ihan naurettava analyysi, Kumpi noista kantaa suurempaa riskiä? Tuon eron pitäisi olla kolminkertainen jotta ihmiset haluaisivat yrittää ja kehittää. Tämä maa ei pelastu palkkarengeillä vaan yrittäjillä. Ja väite että ihmiset ovat tuotteliaampia palkan saajina on aivan käsittämättömän kaukana todellisuudesta. Haastapa kenet tahansa myös bloggaajan olemaan yrittäjä yhden viikon ja sitten väittämään samaa. Palkalliselta tipahtavat hanskat neljältä ja yrittäjältä arkussa.

21.08.2017 08:18
Ilkka Kaukoranta kommentoi
21.08.2017 14:25

Kiitos kaikille kommenteista! Jatkoin keskustelua toisessa blogissa: http://www.sak.fi/ajankohtaista/blogit/jakovara/asiallista-verokeskustelua-2017-08-21

21.08.2017 14:25
Peekoo kommentoi
22.08.2017 10:40

Kaveri on koomikko

22.08.2017 10:40
Seppo Marttinen kommentoi
23.08.2017 09:25

Kannattaisiko keskittyä enemmän siihen, miten yhdessä kasvatamme kaikkien suomalaisten tuloja ja hyvinvointia? Sen sijaan, että tappelemme kuin lapset kutistuvasta kakusta ja siitä kuka sai epäreilusti yhden mansikan enemmän?

23.08.2017 09:25
Zohnny kommentoi
23.08.2017 22:41

Tässä on taas hyvä esimerkki näistä liiton idioiteeista. Huomaa kyllä että ei herra kaukoranta ole ikinä kenenkään palkkoja maksanut tai muita yrittäjän velvotteita hoitanut. Siis tän on pakko olla joku vitsi, ei kukas oikeesti voi olla noin tyhmä. No liiton suojatyöpaikat tietäen ni ei sillä niin onhan se varmaan mahdollista.

23.08.2017 22:41
Ari Blomberg kommentoi
27.11.2017 22:10

Voisko tän muuttaa niin, että palkansaajatkin voivat maksaa just niin paljon kun huvittaa, ei tarvis yrittäjien hoitaa kenenkään eläkemaksuja?

27.11.2017 22:10
JTL kommentoi
11.12.2017 16:09

Miten on YLE-maksu, käytännössä yrittäjä maksaa täyden Yle maksun vaikka ei nostaisi koko vuonna palkkaa, palkansaaja maksaa vain nostetun palkan mukaan

11.12.2017 16:09
JTL kommentoi
11.12.2017 16:15

Osinkojen verotus voi olla alempi kuin palkansaajan, mutta toisaalta jos yritys menee nurin niin palkansaaja on työtön, yrittäjä on työtön ja häviää rahat jotka on sijoittanut yritykseen (myös pankkilainoja vastaan annetut vakuudet).

11.12.2017 16:15