Luottamushenkilöpaneeli

Keväällä 2011 perustetussa SAK:n paneelissa on yli 1600 luottamushenkilöä.

2017201620152014201320122011

Yhdenvertaisuussuunnitelma vähintään 30 hengen työpaikoilla

26.06.2017 07:45

Palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK kysyivät yhdenvertaisuussuunnitelmasta vähintään 30 henkeä työllistävien työpaikkojen henkilöstön edustajilta. Suunnitelma on ollut tämän kokoisissa työpaikoissa pakollinen vuoden 2017 alusta lähtien.

Vastaajista viidesosa kertoi, ettei heidän työpaikallaan ole laadittu yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Kesätyöt SAK:laisilla aloilla

SAK:n luottamushenkilöpaneeli huhtikuu 2017
12.05.2017 06:00

SAK:laiset työpaikat palkkaavat tänä vuonna kesätyöntekijöitä selvästi enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Melkein kolme neljästä eli 72 prosenttia SAK:laisista luottamushenkilöstä kertoo työpaikkansa palkkaavan kesätyöntekijöitä. 

Harjoittelu ja työssäoppiminen SAK:laisilla työpaikoilla

SAK:n luottamushenkilöpaneeli, tammikuu 2017
03.03.2017 09:44

Harjoittelu ja työssäoppiminen SAK:laisilla työpaikoilla.

Työpaikan ristiriidat

SAK:n luottamushenkilöpaneeli, joulukuu 2016
20.02.2017 09:57

Useampi kuin joka viides SAK:laisilla aloilla työskentelevä luottamushenkilö on kokenut työnantjaan painostaneen työehtojen heikennyksiin.

2017201620152014201320122011