Verohallinto
Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö
PL 325
00052 VERO

A82/000001/2017

Verohallinto esittää, että vuoden 2018 ennakkoperinnässä korotetaan vuoden 2016 lopullisesta verotuksesta saatuja palkkatietoja 2,0 prosentilla. Jos uusin tieto henkilön palkkatulosta on vuoden 2017 ennakkoperinnän muutoslaskennoista, sitä ehdotetaan korotettavaksi 1,0 prosentilla.

VM ennustaa keskiansioiden nousevan tänä vuonna 0,8 prosenttia ja ensi vuonna 1,6 prosenttia eli yhteensä kahden vuoden aikana 2,4 prosenttia.

SAK pitää Verohallinnon esittämää palkkatietojen kahden prosentin nousua keskimäärin sopivana. Tänä vuonna kuitenkin julkisen sektorin lomarahojen leikkauksesta johtuen palkkakehitys eroaa julkisella ja yksityisellä sektorilla, mikä heikentää ennakkoverotuksen ja lopullisen verotuksen vastaavuutta. Arvio ensi vuoden ansiokehityksestä täsmentyy, kun parhaillaan käynnissä olevat liittoneuvottelut päättyvät.

Asuntolainojen korkomenoja ehdotetaan korotettavaksi 15 %:lla vuoden 2016 verotuksesta saatujen tietojen osalta ja 10 %:lla vuoden 2017 tietojen osalta. Asuntolainojen korkotason odotetaan nousevan, mutta ensi vuonna korot pysynevät vielä matalina. Lisäksi asuntolainan korkovähennysoikeuden supistuminen jatkuu vuosina 2017–2018.

Vuoden 2016 verotuksen matkakuluja ehdotetaan korotettavaksi yhdellä prosentilla ja vuoden 2017 verotuksen matkakuluja ehdotetaan käytettäväksi sellaisenaan. Matkakuluihin ei näyttäisi olevan tulossa suuria korotuksia.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry