Verohallinto

Dnro A227/200/2017

Verohallinto esittää asuntoedun verotusarvoihin 1,7–3,0 prosentin korotuksia ensi vuodelle. Verohallinnon esittämät korotukset vastaavat Tilastokeskuksen mukaisia vuokrien vuosinousuja (2. nelj. 2017). Tilastokeskuksen vuokratilaston mukaan vuosimuutos on alueellisesti vaihdellut 1,8 prosentista 3,3 prosenttiin.

Verohallinnon esittämät korotukset vastaavat Tilastokeskuksen mukaisia vuokrien vuosinousuja (2. nelj. 2017). Tilastokeskuksen vuokratilaston mukaan vuosimuutos on alueellisesti vaihdellut 1,8 prosentista 3,3 prosenttiin. Suurinta vuokrien nousu on ollut Helsinki 4 alueella.

Autoedun arvot esitetään pidettäviksi ennallaan.

Ravintoedun luontoisetuarvon alarajaan esitetään runsaan 1,5 prosentin korotusta ja ylärajaan prosentin korotusta.

Kotimaan päivärahan ja ateriakorvauksen laskennassa on siirrytty käyttämään kuluttajahintaindeksin ryhmää 11.1.1 Ravintolat, kahvilat ja muut vastaavat alaerien kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksia ja niiden painoja. Tilastokeskuksen tiedot ovat alueellisesti kattavia ja vertailukelpoisia. Pitäisikö myös ravintoedun luontoisetuarvon muutoksen laskennan perustua samaan tilastotietoon? Muutokset toteutuisivat todellisen kehityksen suuruisina, vaikkakin vuoden viiveellä. Jos tiedot perustuisivat olemassa olevaan tilastotietoon, ei tarvittaisi arvioita tulevan vuoden hintakehityksestä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry