Hämeen liitto
hameenliitto@hame.fi

HL/278/04.00.01.00/2016

Suomen Ammattiliitojen Keskusjärjestö SAK ry toteaa, että Hämeen Liiton Häme-ohjelma 2018+:ssa tulevaisuuteen suhtaudutaan valoisan optimistisesti. Maakuntaohjelmaa on valmisteluprosessissa tiivistetty kolmeen toimintalinjaan. Nämä tiivistykset ovat hyviä lähtökohtia tavoiteltuja toimintatapoja, alueen elinvoimaa sekä vetovoimaa lisäävänä.

SAK katsoo, että Hämettä pitää kehittää tasapuolisesti, unohtamatta rajakuntia. Liikennehankkeita täytyy kehittää ja huolehtia siitä, että peruskunnostukset, esimerkiksi 2-tien kohdalla Hämeen osalta Humppilaan asti (Loimaan rajalle), toteutetaan. Liikenneratkaisuissa on otettava huomioon Turku -Tampere -radan palvelujen kehittäminen HHT-käytävän rinnalla. Maakuntakaavassa oleva merkintä Helsinki-Lohja-Pori-ratasuunnitelma pitää viedä eteenpäin.

Yhteistyötä tulisi lisätä Varsinais-Suomen kanssa, ei pelkästään Pirkanmaan kanssa.

Koulutuksen osalta voi todeta, että: HAMK:n toiminta pitää säilyttää nykyisellään Lounais-Hämeessä ja lisätä ammattikorkeakoulusta mm. elektroniikka-, metalli- ja rakennusaloilla. Sairaanhoitokoulutuksen säilyttäminen on tärkeää HAMK:n Forssan yksikössä.

Hämeessä tulee mahdollistaa vanhuspalvelut sekä asuminen omalla kotiseudulla, ja kuntien tulisi mahdollistaa vanhusten kodinomainen asuminen.

Työvoimapalvelut on säilytettävä maakuntien/kuntien vastuulla. ELY-keskuksen on ohjattava riittävät resurssit työllistämispalveluihin.

Maakuntaohjelman seurannassa vaikuttavuustavoitteet ja seuranta ovat hyviä työkaluja. Nämä antavat vastauksia siitä, miten maakunnan kehittäminen on edistynyt.

Meneillään oleva maakuntauudistus tuo haasteita maakuntaohjelman toteuttamiseen. Olisi tärkeää viedä ohjelmassa olevia toimenpiteitä määrätietoisesti eteenpäin, riippumatta siitä, mitä sote- ja maakuntauudistuksessa tapahtuu.

Järjestötoimijoiden huomioiminen maakunnan kehittämisessä on erinomainen asia. Toivomme kuitenkin kiinnitettävän erityistä huomioita siihen, että järjestökenttä on todella laaja ja kattaa huomattavasti muitakin kuin sote-sektorin toimijoita.

Kokonaisuutena Häme-ohjelma 2018+ on monipuolinen ja eteenpäin rohkeasti suuntautuva.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry