Raamisopimus 2011–2013

SAK ja muut työmarkkinoiden keskusjärjestöt allekirjoittivat 28.11.2011 raamisopimuksen Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

Raamisopimuksen 2011–2013 keskeiset kohdat

  • Sopimuskorotukset (palkankorotukset ja työehtojen muutosten kustannukset) ovat ensimmäisenä vuonna 2,4 prosenttia ja toisena 1,9 prosenttia.
  • Työntekijät saavat ensimmäisenä sopimusvuonna 150 euron kertakorvauksen.
  • Työntekijät voivat osallistua vuosittain kolmen päivän ajan osaamista lisäävään koulutukseen.
  • Isyysvapaa pitenee kahdella viikolla. Isyysvapaa voidaan käyttää joustavasti, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.
  • Työttömyyskorvauksia lykkäävä ns. lomakorvauksen jaksotus poistetaan.
  • Sovitellun työttömyyspäivärahan työaikaraja nostetaan 75 prosentista 80 prosenttiin.
  • Pätkä- ja vuokratyöntekijöiden asemaa parannetaan.

Sopimuksen liittyvää materiaalia

Työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimus
Kalvosarja raamisopimuksesta
Kooste SAK:laisten liittojen raamin mukaisista sopimuksista
Raamisopimuksen työryhmät ja SAK:n edustajat