Aikataulu ja live

Kuva: Tampere-talo

SAK:n 19. edustajakokous pidetään 6.–8. kesäkuuta 2016 Tampere-talolla. Kokouksessa 259 jäsenliittojen edustajaa muun muassa linjaa SAK:n lähivuosien toimintaa ja valitsee järjestölle uuden puheenjohtajan.

Aikataulu ja kokouspaikka

Liittoesitykset

Jäsenliittojen esitykset

Jäsenliitot ovat toimittaneet SAK:n edustajakokoukselle 39 esitystä. Liittoesitykset koskevat muun muassa oikeudenmukaista siirtymää digimurroksessa ja valtion omistajapolitiikan vahvistamista.

Liittoesitykset

Julkaisut, kuvat ja puheet

Edustajakokouksen julkaisut

Edustajakokousasiakirjassa määritellään SAK:n linjaukset lähivuosien toiminnalle. Kokous käsittelee myös esityksen SAK:n uusiksi säännöiksi, joissa muun muassa edustajakokous ja valtuusto korvattaisiin edustajistolla.

Julkaisut